กกท.ยินดีเปิดศูนย์กีฬาหลัก เป็นรพ.สนามช่วยต้านโควิด

Photo of author

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีหลาย ๆ ศูนย์กีฬาที่อยู่ทั่วประเทศ  ตามจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ ในลักษณะอาคาร และยิมเนเซียม ซึ่งปัจจุบันหลายแห่งได้ถูกร้องขอให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยกิจกรรมของประเทศ แม้แต่ในยุคโควิด ก็มีหลายศูนย์กีฬาที่ได้เข้าไปช่วยปรับให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งศูนย์กีฬาใหญ่อย่างที่เชียงใหม่และนครราชสีมา

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือที่ ชม 0032.001 / 2174 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนห้องพักพร้อมชุดเครื่องนอนภาคสนาม

“ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ว่า ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูแลผู้ป่วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 3 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อดังกล่าว ของจังหวัดเชียงใหม่ กกท. ยินดีที่จะให้การสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ ประกอบด้วย การใช้อาคารหอพักนักกีฬา 700 ปี เป็นที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้เข้าพักตั้งแต่คืนวันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นมา รวมทั้งให้การสนับสนุนชุดเครื่องนอนสำหรับโรงพยาบาลภาคสนาม จำนวน 385 ชุด อีกด้วย”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กกท. ยินดีให้การสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดภารกิจ ซึ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้ เราทุกคน และทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเอาชนะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุด.

ส่วนที่นครราชสีมา ทางจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้มีหนังสือ ที่ นม. 0032.007.1/7782 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้โรงยิมเนเชี่ยม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นั้น

“การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ยินดีอนุญาตให้ใช้โรงยิมเนเซี่ยม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในการรองรับและให้การรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย เตียง ที่สามารถรองรับได้ จำนวน 120​ เตียง แบ่งเป็น ชาย 60 เตียง และหญิง 60 เตียง (แบบไม่เปิดแอร์) และหากมีจำนวนผู้​ป่วย​เพิ่มมากขึ้นจะ​ต้องขอใช้โรงยิม​ 2,000 ที่นั่ง เพิ่มเติม”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์แบบนี้ เราทุกคน และทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อกำจัดและเอาชนะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุด.