กกท.เร่งผู้จัดกีฬาอาชีพพัฒนาตัวเองเข้าสู่บริบทโลก พร้อมเคลียร์ 5 ประเด็น

Photo of author

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ได้เปิดเผยว่า เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันกับกลุ่มผู้จัดกีฬาอาชีพ จึงได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และวิธีการประเมินผลผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการประกอบการพิจารณาการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนรายการแข่งขันกีฬาอาชีพ และหัวข้อสำหรับการประชุมทำความเข้าใจนั้น จะมีอยู่ทั้งหมด เรื่องประกอบด้วย

1. กระบวนการพิจารณาการให้การช่วยเหลือฯ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 2. แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  3. ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  4. แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (3 หลักเกณฑ์) 5. ขั้นตอนการใช้งานระบบประเมินผลการดำเนินงานกีฬาอาชีพ (PLATFORM)

                โดยแนวทางสำคัญของภาครัฐในการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ในบริบทของโลกนั้น จะแบ่งออกเป็น ส่วนหลักๆ คือ 1. ประเทศในโลกที่มีความเจริญทางกีฬาสูง และ 2. ประเทศในโลกที่กีฬาอยู่ระดับกำลังพัฒนา โดยประเทศในโลกที่มีความเจริญทางกีฬาสูง จะมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญได้แก่ 1. ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มีทุนและวิสัยทัศน์ สามารถนำเสนอกีฬาอาชีพอย่างน่าสนใจ 2. กลุ่มธุรกิจผู้สนับสนุนกีฬามีขนาดใหญ่ “SPORT MARKETING” หรือการตลาดด้านกีฬา ประสบความสำเร็จสูง และ 3. ประชาชน รับชมกีฬาอาชีพเป็นจำนวนมาก และรับชมกีฬาที่น่าสนใจหลากหลาย ซึ่งทั้ง ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ทำให้เกิด กลุ่มกีฬาอาชีพที่แข็งแกร่ง

                ในส่วนของประเทศในโลกที่กีฬาอยู่ระดับกำลังพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มกีฬาอาชีพอ่อนแอ เช่น ผู้จัดไม่เห็นเป้าหมายในการสร้างสรรค์งาน มีกลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนกีฬาไม่มาก ประชาชนสนใจการชมกีฬาอาชีพน้อย ก็จะมีเป้าหมายคือ การสร้าง SPORT MARKETING สร้างกลุ่มผู้ชม ผู้สนับสนุนสนใจ เพื่อให้กีฬาเติบโตอย่างยั่งยืน และหน้าที่ภาครัฐ จะต้อง 1. สนับสนุนวิสัยทัศน์ของ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ” 2. ช่วยสนับสนุนเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาทัวร์นาเมนท์กีฬา 3. สนับสนุนเป้าหมายในการสร้างธุรกิจกีฬาให้สำเร็จ และจะทำให้กีฬาอยู่ได้ เกิดการขยายตัวที่ยั่งยืน

สำหรับ SPORT MARKETING นั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนากีฬาอาชีพ ก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้ชม และการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาด้านธุรกิจสิทธิประโยชน์ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ตัวอย่าง แม้แต่กีฬาสมัครเล่นของโลกอย่าง Olympic Games ยังต้องมีระบบธุรกิจแบบกีฬาอาชีพ มี HOST SPONSOR, TITLE SPONSOR MAIN SPONSOR และ CO SPONSOR เช่นเดียวกับ อีเวนท์กีฬาอาชีพระดับโลกอย่าง MOTO GP” นายทนุเกียรติกล่าวในตอนท้าย