เลื่อนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “ช้างขาวเกมส์” หวั่นเหตุ ระบาด “โควิด-19”

Photo of author

ตามที่มีกำหนดให้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563 “ช้างขาวเกมส์” ที่จังหวัดตราด  ล่าสุดทางได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ครั้งที่ 3/2563 ให้เลื่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid-19 ทั้งนี้จังหวัดตราดจะทำหนังสือเพื่อขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้ง