“กรมพลศึกษา” ระเบิดศึก ประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2562

Photo of author

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2562 มีวงโยธวาทิตจาก 5 ภาค ตอบรับเข้าร่วมการประกวด 83 วง รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน แบ่งออกเป็น ภาคเหนือ 13 วง, ภาคใต้ 20 วง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 วง, ภาคกลาง 15 วง, และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16 วง โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 100,000 บาท และ ประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 80,000 บาท

สรุปผลการประกวดแต่ละภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ที่ จ.ลำพูน วันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค.62 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ วงโยธวาทิต จักรคำคณาทร CKK Marching Band จ.ลำพูน,  ส่วนประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ วง ACK ดรัมไลน์ จ.เชียงราย,

ภาคใต้ ที่ จ.พังงา วันที่ 19–21 มี.ค.62 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ วงโยธวาทิต Wichitsongkram By Andaman Brass Winds จ.ภูเก็ต,  ส่วนประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ วง DARKSIDE DRUMLINE BY เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา,

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อุดรธานี วันที่ 28–30 มี.ค.62 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ วงโยธวาทิต WATKLANG MUNICIPAL จ.ขอนแก่น,  สประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ วง E-SARN DRUMLINE จ.ขอนแก่น,

ภาคกลาง ที่ จ.ลพบุรี วันที่ 18-20 เม.ย.62 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ วงโยธวาทิต MR BAND by Marywitthaya Prachinburi จ.ปราจีนบุรี, ประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ วง 8-Row Percussion Team by BRR BAND จ.ฉะเชิงเทรา,

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ จ.สมุทรปราการ วันที่ 9–11 พ.ค.62 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ วงโยธวาทิต RAJADAMRI MARCHING BAND กรุงเทพฯ, ส่วนประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ วง FREEDOM PERCUSSION ENSEMBLE กรุงเทพฯ,