กรรมการเทคะแนน “บิ๊กว่าว” นั่ง “นายกฯ สื่อกีฬา” สมัยที่ 2

Photo of author

“ส.ผู้สื่อข่าวกีฬา” มีมติแต่งตั้ง “เลอภพ โสรัตน์” นั่งนายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่ 2 พร้อมตั้ง คณะอนุกรรมการแก้ไขข้อบังคับและสวัสดิการของสมาชิก เพื่อยกร่างแก้ไขปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ ขึ้นมาใหม่ หลังจากของเก่าใช้มาตั้งแต่ปี 2519 โดยจะเชิญอดีตนายกสมาคมฯ มาร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา

หลังจากที่ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมอินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 พร้อมทั้งได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ รวม 15 คน เรียบร้อยแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พ.ย. สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2562 ที่ร้านอาหารเพลิน วิภาวดี โดยมี ดร.เลอภพ โสรัตน์ เป็นประธานชั่วคราว มีวาระสำคัญ คือ ที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งให้ ดร.เลอภพ โสรัตน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ มีวาระ 2 ปี (ข้อบังคับข้อที่ 11) จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เสนอผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ และที่ประชุมได้มีการรับรองเรียบร้อยแล้ว อาทิ อุปนายกสมาคม นายปรีชา ภูริวัฒนากิจ, นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล, นายวันชัย รุจาวงศ์สันติ, เลขาธิการ นายภานพ ใจเกื้อ, รองเลขาธิการ ดร.อนุชิต กุลวานิช, นายทะเบียน นายวอน อ่อนวงค์ และผู้ช่วยนายทะเบียน น.ส.อัจฉรา เชิดชู เป็นต้น

นอกจากนี้ได้แต่งตั้งให้สำนักงานบัญชี เอ็นเอส เบสท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขข้อบังคับและสวัสดิการของสมาชิก โดยมี นายปรีชา ภูริวัฒนากิจ เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ยกร่างแก้ไขปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ ขึ้นมาใหม่ หลังจากฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 โดยจะมีการเชิญอดีตนายกสมาคมฯ อีกหลายท่าน มาร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาด้วย

จากนั้น ที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ซึ่งจะมีการประชุมและชี้แจงในรายละเอียดต่างๆ ในโอกาสต่อไป