‘กองทัพบก’ ยกระดับ ‘ลุมพินี’ สู่ศูนย์พัฒนากีฬา พร้อมคืนสังเวียนมวยไทยเสาร์นี้

Photo of author

By Mario

‘กองทัพบก’ ยกระดับ ‘ลุมพินี’ สู่ศูนย์พัฒนากีฬา พร้อมคืนสังเวียนมวยไทยเสาร์นี้

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกได้ดำเนินการพัฒนาปรับรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการของกองทัพ ให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพล และครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ควบคู่กับแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามห้วงระยะเวลา

โดยสนามมวยเวทีลุมพินี เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่อยู่ในความดูแล ของกองทัพบก และเป็นสนามมวยมาตรฐานที่อยู่คู่ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 65 ปี เพื่อใช้สำหรับออกกำลัง ฝึกอบรมกีฬามวยไทย รวมถึงจัดการแข่งขันชกมวยไทยแ ละสากลในนัดสำคัญ เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักกีฬาและประชาชนทั่วไปมาโดยตลอด ซึ่งกีฬามวยไทยจัดเป็นศิลปะการต่อสู้ของวัฒนธรรมไทยที่แฝงไว้ซึ่งศาสตร์และศิลป์ นำมาซึ่งความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้การยอมรับและให้ความสนใจ โดยมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้อวัยวะของร่างกายเป็นอาวุธประจำตน สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ช่วยสร้างเสริมสมาธิ สุขภาพร่างกาย พร้อมการเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองเชิงรุกและรับ

พล.ท.สันติพงษ์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การบริหารจัดการสวัสดิการสนามมวยเวทีลุมพินี ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากองทัพบกอย่างเป็นรูปธรรม ในการใช้ทรัพยากรของกองทัพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน และสอดรับกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะมวยไทยให้ดำรงอยู่ คณะกรรมการอำนวยการสนามมวยเวทีลุมพินีได้มีมติเห็นชอบปรับรูปแบบการให้บริการสนามมวยเวทีลุมพินี ยกระดับสู่การเป็น “ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี)”

ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนอกจากเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายให้กับกำลังพลและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันแล้ว ได้มีการปรับรูปแบบพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านมวยไทย อันประกอบไปด้วยโรงเรียนฝึกสอนกีฬามวยไทย, โรงเรียนฝึกอบรมครูมวย และโรงเรียนฝึกอบรมกรรมการผู้ตัดสิน พร้อมมอบใบประกาศให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม อันจะสร้างความภาคภูมิใจและสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ นอกจากนั้น ภายในศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์รวบรวมประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และความสำคัญของกีฬามวยไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ

โฆษกกองทัพบก กล่าวอีกว่า สำหรับการแข่งขันชกมวยจะปรับรูปแบบใหม่จัดในระบบปิด สอดคล้องตามมาตรการ ศบค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยงดการจำหน่ายบัตร และอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ได้เท่านั้น ซึ่งจะถ่ายทอดสดให้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ ททบ.5 ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 20.30-22.30 น. และวันเสาร์ เวลา 14.00-16.00 น. และช่องพีพีทีวี เวลา 16.00-18.00 น. โดยได้เปิดสังเวียนขึ้นชกครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคมนี้ สามารถรับชมได้ทางช่องพีพีทีวี เวลา 16.00-18.00 น.

ทั้งนี้ กองทัพบกมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาการต่อสู้ และศิลปะป้องกันตัวของไทย ผ่าน “ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี)” ซึ่งถือเป็นการยกระดับการบริหารจัดการสวัสดิการของกองทัพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำลังพลในทุกระดับรวมถึงประชาชนทั่วไป ในการใช้สถานที่และทรัพยากรให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นศูนย์รวมการผลิตบุคลากรกีฬามวยไทยที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและกีฬาของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน.