“จอมทุ่ม” กรุงเทพมหานคร คว้า 3 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬายูโด กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ที่จังหวัดศรีสะเกษ

Photo of author

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” เป็นการแข่งขันวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีการแข่งขันชิงเหรียญทอง 26 เหรียญจาก 7 ชนิดกีฬา โดยเฉพาะยูโด มีการชิงทั้งสิ้น  5 เหรียญทอง

ผลการแข่งขันปรากฎว่า ท่าทุ่มมาตรฐานชาย (Nage-NO-Kata) เหรียญทองได้แก่ พงษ์เทพ  ธำรงลักษณ์-สงบ ศศิพงศ์พรรณ จาก กรุงเทพมหานคร เหรียญเงินได้แก่ กษมา กันต์พิทยา-วิชยะชนม์ เอกอัคคอิทธิกุล จาก ขอนแก่น เหรียญทองแดง ณัฐวัตร  แก้วกาญจน์-ธนะบดี  รุ่งเรือง จาก ตรัง และ ธรรณทรณ์  สารพิมพ์-ธนากิต  ตันสันเทียะ จากมหาสารคาม

ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง (Ju-No-Kata) เหรียญทอง ได้แก่ ปิติมา ทวีรัตนศิลป์-สุภัทตรา  ใจคุ้มเก่า จากกรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน ได้แก่ อุดมลักษณ์  นพมิตร-นาบาฮา วาราช         จากจังหวัดตรัง เหรียญทองแดง ธนารีย์ วงษ์จันทร์-ธันยพร  พงษ์เพ็ง จากจังหวัดสมุทรสาคร และ พบดาว เมธสุวรรณ-นวรัตน์ พิลาแดง จากจังหวัดขอนแก่น

เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. – หญิง ปิยะลักษณ์  บุญบรรลุ จากกรุงเทพมหานคร  ชนะ สุนิสา  พันธ์หอม จากกาฬสินธุ์, เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. – ชาย สุธน  จุ้งลก จากจังหวัดตรัง แพ้ ฉัตรชัย  ฤทธิ จากนครปฐม, เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย ปริณญา  โภคทวีงาม จากกรุงเทพมหานคร แพ้ กิตติธร  พุ้ยน้อย จากนครปฐม