จัดวิ่งรักษ์โลกโอโซนรักเรา 4 จว. ‘เชียงใหม่-อุดรฯ-ตรัง-กทม.’ รณรงค์ลดโลกร้อน

Photo of author

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net zero” วิ่งรักษ์โลกโอโซนรักเรา กระจายจัด 4 จังหวัดที่เชียงใหม่, อุดรธานี, ตรัง และกรุงเทพฯ รณรงค์สร้างความตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญของชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อปกป้องโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลต และกระตุ้นการรับรู้ถึงปัญหาโอโซน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันโอโซนสากล “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net zero” โดยมี นางวริษฐา วรรณวิไล ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร, นายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา จ.ตรัง, นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ น.ส.วราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ หัวหน้าโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ HCFCs (ธนาคารโลก) รวมถึง “เต้ย” พงศกร เมตตาริกานนท์ ศิลปินนักแสดงชื่อดัง และนักกีฬาทีมชาติไทยนำโดย “ไวน์” นวพรรษ วงค์เจริญ นักกีฬาว่ายน้ำ, “โอ๊ต” ภาสพงศ์ อ่ำสำอาง นักกีฬากรีฑา, “น้ำผึ้ง” มนสิชา สกุลรัตนธารา นักกีฬาคาราเต้, “ออมสิน” อรนวีย์ ศรีสหกิจ นักกีฬาเทควันโด และ “เอิร์น” จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ นางฟ้านักวิ่ง เข้าร่วมภายในงานด้วย

สำหรับกิจกรรม “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net zero” เตรียมที่จะจัดกิจกรรมไปยัง 4 จังหวัด กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ท่าเรือหาดปากเมง จังหวัดตรัง / ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี / ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ปางช้างแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ สวนเบญจกิติ (สวนโรงงานยาสูบ) กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโอโซน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการลด และเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) กำหนดให้วันที่ 16 กันยายนของทุกปี เป็นวันโอโซนสากล หรือ World Ozone Day เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และเพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างความตระหนักในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และสภาพภูมิอากาศโลก พิธีสารมอนทรีออลเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุด เนื่องจากประเทศทั่วโลกได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคี และสามารถลดปริมาณการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนได้ถึง 98% นอกจากนี้ การลดการใช้สาร HCFCs ของทุกประเทศภาคีสมาชิกภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี จะสามารถลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกได้ถึง 0.5 องศาเซลเซียส ภายในปี พ.ศ. 2643 (ค.ศ. 2100) เพื่อให้โลกของ พวกเราน่าอยู่และมีความยั่งยืนต่อไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดกิจกรรมวันโอโซนสากลเป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ. 2566 เป็นปีครบรอบ 34 ปีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมอนทรีออล จึงได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net Zero” เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดีขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ กับการรักสุขภาพ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งได้ทั้ง 4 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนชิงรางวัลมากมาย