“ชมรมช่างภาพการเมือง” จัดโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อบุตร – ธิดา สมาชิก

Photo of author

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาบุตร – ธิดา ช่างภาพการเมือง” ครั้งที่ 11

โดยมี นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเพื่อนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตร – ธิดา ของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียน – การกีฬาให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

พร้อมทั้งช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชนที่ต้องตกงานจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจของสำนักข่าวต่าง ๆ ที่ปิดตัวลง

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สำนักบริการทางแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ความอนุเคราะห์นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและแอลกอฮอล์แบบเจลสำหรับล้างมือ มาตรวจคัดกรอง
เชื้อไวรัสโคโรน่าให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน สมาชิกชมรมฯ และผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นการดูแลป้องกันและระมัดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วย