“ฑิฆัมพร  สุรินทรทะ” จากสมุทรสาคร คว้า 2 เหรียญทอง จากยิมนาสติก

Photo of author

ฑิฆัมพร  สุรินทรทะ นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย จากสมุทรสาคร คว้า 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ประเภทบาร์เดี่ยว และ โต๊ะกระโดดชายส่วนการแข่งขัน ยิมนาสติกศิลป์  บาร์เดี่ยวชาย นักนักยิมนาสติกจากสมุทรสาคร ทำคะแนนได้ 12.625 คะแนน เหรียญเงิน ได้แก่ สุภชีพ  บ่าวเบ็ญหมัด จากสงขลา ทำคะแนนได้ 12.575 คะแนน เหรียญทองได้แก่ ฟูกะ  โนมูระ จากกรุงเทพมหานคร ทำคะแนนได้ 12.05 คะแนน ส่วนผลการแข่งขันประเภทอื่นมีดังนี้

ยิมนาสติกศิลป์ โต๊ะกระโดดชาย เหรียญทอง ได้แก่ ฑิฆัมพร  สุรินทรทะ (สมุทรสาคร) ทำคะแนนได้ 13.615 คะแนน เหรียญเงิน ได้แก่ อิทธิฤทธิ์  ขำศิริรัตน์ (สมุทรสาคร) ทำคะแนนได้ 13.01 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ สุภชีพ  บ่าวเบ็ญหมัด (สงขลา) ทำคะแนนได้ 12.84 คะแนน

ยิมนาสติก ยิมนาสติกศิลป์ บาร์คู่ชาย อิทธิฤทธิ์  ขำศิริรัตน์ (สมุทรสาคร) ทำคะแนนได้ 12.2 คะแนน เหรียญเงิน ได้แก่ ปุญญพัฒน์  บุญปถัมภ์ (สุพรณบุรี) ทำคะแนนได้ 12 คะแนน ส่วน เหรียญทองแดง ได้แก่ ฟูกะ  โนมูระ (กรุงเทพมหานคร) ทำคะแนนได้ 11.8 คะแนน

ยิมนาสติกศิลป์ คานทรงตัวหญิง เหรียญทองได้แก่ ศศิวิมล  เมืองพวน (สมุทรสาคร) ทำคะแนนได้ 12.15 คะแนน เหรียญเงิน ณัฏฐากร  ขันแก้ว (เชียงใหม่) ทำคะแนนได้ 11.575 คะแนน เหรียญญทองแดง ได้แก่ กัญญาณัฐ  บุญเทิง (กรุงเทพมหานคร) ทำคะแนน ได้ 10.625 คะแนน

ยิมนาสติกศิลป์ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์หญิง เหรียญทอง ได้แก่ ศศิวิมล  เมืองพวน (สมุทรสาคร) ได้แก่ 12.325 คะแนน เหรียญเงินได้แก่ กัญญาณัฐ  บุญเทิง (กรุงเทพมหานคร) ได้แก่ 10.2 คะแนน และ เหรียญทองแดง วรรณิดา  เรืองทอง (สุพรรรณบุรี) 10.1 คะแนน