ดูกันชัด ๆ “บังยี” ส่งทนายส่วนตัว ลงสมัครชิงเก้าอี้ “นายกบอลไทย”

Photo of author

เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายมรุตพงษ์ เกาวนันทน์ ทนายส่วนตัวของนายวรวีย์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เดินทางมายืนใบสมัครเลือกตั้ง ในตำแหน่งนายกสมาคม โดยมีสโมสรไทย ยูเนียน สมุทรสาคร เอฟซี เป็นผู้เสนอชื่อ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการ ได้รับเอกสารไว้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป

สำหรับ การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อ 33.2 ข้อ 33.5 และเมื่อได้เสนอผู้ใดแล้วให้แจ้งไปยังผู้นั้นเพื่อให้ยื่นใบสมัครพร้อมใบเสนอชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ต่อสำนักเลขาธิการ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

อนึ่ง การประชุมใหญ่พิเศษเพื่อการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงแรม อัลมิรอซ ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร