ตัวแทนนายก ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “ตะวันออกเกมส์” ครั้งที่ 36

Photo of author

นายณัฎฐวรรธณ์ เวชประเสริฐสุข อุปนายก สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนายเลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2563