ทรัสต์กอล์ฟ เปิดสามหลักสูตรต้อนรับศักราชใหม่

Photo of author

ทรัสต์กอล์ฟ ศูนย์ฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกีฬากอล์ฟด้วยเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัย เปิดเผยถึงสามหลักสูตรใหม่เพื่อการเรียนรู้กีฬากอล์ฟ สำหรับนักกอล์ฟเยาวชน ซึ่งประกอบด้วย T2P (Train To Play), T2U (Train To University) และ T2T (Train To Tour) ที่จะเป็นโครงการปั้นบุคลากรกอล์ฟเพื่อเข้ามาประดับวงการกอล์ฟ

ทั้งสามโครงการนี้นับเป็นอีกก้าวในการเข้ามาพัฒนาวงการกอล์ฟในประเทศไทยของ ทรัสต์กอล์ฟ เพื่อนำเอาหลักสูตร และขั้นตอนที่ถูกวิธีอย่างเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ด้วยหลักสูตร T2P (Train To Play) ที่จะมีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยส่งเสริมการเริ่มหัดเล่นกอล์ฟได้อย่างรวดเร็ว และถูกวิธี โดยจะใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 2 ชั่วโมงครึ่ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยจะเปิดคลาสเป็นกรุ๊ป เพื่อเป้าหมายในการออกรอบในเวลาอันสั้น และสามารถร่วมการแข่งขันได้ภายใน 1 ปี

ก่อนถึงหลักสูตร T2U (Train To University) ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนนักกอล์ฟเยาวชนที่ต้องการเดินหน้าต่อไปสู่โอกาสทางการศึกษา ที่ยังคงเน้นในเรื่องทักษะการเล่นกอล์ฟ วางแผนการฝึกซ้อม รวมถึงแนะแนวในแผนชีวิต รวมถึงการพัฒนาการเรียน เพื่อโอกาสในการยื่นขอทุนการศึกษายังสถานศึกษาชั้นนำ รวมถึงการติดต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ และส่งต่อนักกีฬาในการได้ทุนเข้าเรียน

ขณะที่หลักสูตร T2T (Train To Tour) จะเปิดรับนักกอล์ฟเยาวชน ชาย-หญิง ตั้งแต่อายุ 10-16 ปี ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่เน้นหนักในกีฬากอล์ฟอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาวงสวิง โดยจะใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อพัฒนาการเล่น การฝึกร่างกาย และรวมถึงการเล่นในสนาม เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นทัวร์นาเม้นท์เพลเยอร์ ในอนาคต ในด้านโภชณาการ อีกทั้งการทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ และเกมส์การเล่นของตัวเอง รวมถึงการดูแลจัดการนักกีฬาอีกด้วยทั้งสามหลักสูตรนี้นับเป็นแผนแม่แบบในการสร้างบุคลากรกอล์ฟให้กับวงการ ซึ่ง ทรัสต์กอล์ฟ หวังว่านี่จะเป็นการจุดประกายให้กับเยาวชนเพื่อพัฒนาตัวเองเข้ามาประดับวงการกอล์ฟไทยต่อไป