“ธนานพ-อแมนด้า” คว้าทอง ลีลาศ ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile)

Photo of author

การแข่งขันกีฬาลีลาศ รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” แข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท ผลการแข่งขันปรากฎว่า ธนานพ แถวเถื่อนทอง และ อแมนด้า โตทัพ นีลเซ่น จากระยอง คว้าเหรียญทองจากกีฬาลีลาศ ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile), อนุชา วิจิตรกูล และ ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช ได้เหรียญทองจาก ลีลาศ สแตนดาร์ด Class B (Youth), ธิดารัตน์ รักชาติ และ กวีพิภัทร กฤษฎิ์หิรัญทวี ได้เหรียญทองจากประเภท ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I), อนุชา วิจิตรกูล และ ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช ได้เหรียญทองจากประเภทสแตนดาร์ด Class A (Under 21) และ แพรวา แอร์โดแกน จับคู่กับ อาแฟนดีย์ แวอุเซ็ง คว้าเหรียญทองจากประเภทลาติน อเมริกัน Class C (Junior II)

ส่วนการแข่งขันกีฬา ลอนโบวลส์ ประเภทคู่ชาย ณัฐพล พวงสวาท และ สนธิ มานะกิจไพบูลย์ จากกาญจนบุรี แพ้ คุณานนต์ พวงศิริ และ วรเมธ สิงห์แก้ว จากสมุทรสาคร, ลอนโบวลส์ ประเภทคู่หญิง นุสรา นพพิบูลย์ และ สุพินดา ชูรัตน์ จากศรีสะเกษ ชนะ อทิตยา แสงงาม และ อาทิตยา จิตรประสงค์ จากจังหวัดสระบุรี

ขณะที่การแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภทคู่ชาย ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ และ ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ เอาชนะ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ และ ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล จากสมุทรสาคร, ประเภทคู่ผสม เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา และ มัชฌิมา ขวัญใจ จากกรุงเทพมหานคร เอาชนะ พิชชาภา นิ่งกลาง และ พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน จากนครราชสีมา และ ประเภทคู่หญิง ภิญญาดา ศรอารา จับคู่กับ วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์ จากนครราชสีมา แพ้ อรุณกร ประทุมวัน และ ริบะคา วงศ์ชูแก้ว จากสมุทรสาคร

การแข่งขันกีฬามวยปล้ำในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” มีการชิงชัยทั้งหมด 4 เหรียญทอง ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภทฟรีสไตล์ – หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.) สุกัญญา ผิวนวล จาก เพชรบูรณ์ เอาชนะ ดวงนภา บุญญาสุ จากศรีสะเกษ, ประเภทฟรีสไตล์ – หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.) จิรภิญญา ทัดทา จากเพชรบูรณ์ แพ้ อภิญญา แต่งพลกรัง จากศรีสะเกษ, ประเภทฟรีสไตล์ – หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.) วนัดดา เนตรแสงศรี จากเพชรบูรณ์ แพ้ ศรีประภา โทแก้ว จากศรีสะเกษ และ ประเภทฟรีสไตล์ – หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.) วีรดา ดีจันทึก จากปทุมธานี แพ้ วิไลวรรณ ทองก่ำ จากศรีสะเกษ

ขณะที่ผลการแข่งขันยูโด ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 – 73 กก. บุคคลชาย ณัฐนนท์ กงงอน จากจันทบุรี ชนะ ชุติพนธ์ อินอุ่นโชติ จากจังหวัดเลย, มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 – 81 กก. บุคคลชาย นพสิทธิ์ เลิศศิริสมบัติ จากจังหวัดจันทบุรี ชนะ เสฏฐวุฒิ แสงมาก จากจังหวัดสงขลา, ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 – 90 กก. บุคคลชาย กิตติพงษ์ หันตราฐิน จากจังหวัดลพบุรี ชนะ เฉลิมพงษ์ ศรีสุมาตร จากจังหวัดสุพรรณบุรี, ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 – 57 กก. บุคคลหญิง ปัณฑิตา ประสาททอง จากจังหวัดขอนแก่น ชนะ ชัญญานุช มะธิตะโน จากจังหวัดมหาสารคาม และ มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 – 63 กก. บุคคลหญิง ธัญวรัตน์ คีรีรัตน์ จากจังหวัดตรัง แพ้ ฐิตาภา จันทร์สุกปลั่ง จากจังหวัดมุกดาหาร

การแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี Ski GP มีการแข่งขัน 2 คู่ อานนท์ หงษ์กลาง จากสมุทรสาคร เอาชนะ ณัฐกร ภูภักดี จากฉะเชิงเทรา 2-0 เรซ คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬากีฬา ขณะที่ สุภัค เสร็จธุระ จากชุลบุรี เอาชนะ ทศวนนท์ เผือกผ่อง จากชลบุรี 2-0 เรซ

นวพร พรมวงค์-พิชยาพร ทิพย์เกสร และ ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี จากเชียงใหม่ คว้าเหรียญทองจากกีฬา โรลเลอร์สกี ทีมผลัดหญิง 3 คน 3x3KM ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร ด้วยเวลา 33:58:35 นาที
ส่วนประเภททีมชาย ธนากร เงยชัย-นราวิชญ์ สายสุข และ ภาคภูมิ สุดสงวน คว้าเหรียญทองจากกีฬา โรลเลอร์สกี ทีมผลัดชาย 3 คน 3x4KM ระยะทางรวม 12 กิโลเมตร ด้วยเวลา 32:54:75 นาที

ยุทธนา มะโน จากเชียงใหม่ คว้าเหรียญทองจักรยาน ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 45 กม.) บุคคลชาย ด้วยเวลา 1:3:70 ชั่วโมง ขณะที่ กมลรดา ขาวปลอด จากนครศรีธรรมราช คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 46 : 42 :26 นาที