“ธิตินันท์” ยกได้ 198 กก. คว้าเหรียญทองจาก ยกน้ำหนัก รุ่น 87 กก.

Photo of author

ธิตินันท์ มอญศรี คว้าเหรียญทองจาก ยกน้ำหนัก รุ่น 87 กก. – บุคคลหญิง เกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. โดยจอมพลังสาวจากเชียงใหม่ ยกน้ำหนัก สแนทซ์ – รุ่น 87 กก. – บุคคลหญิง เกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. ได้ 83 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค ทำได้ 115 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 198 กิโลกรัม

ยกน้ำหนัก สแนทช์ – รุ่น 109 กก. – บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก. เหรียญทอง ได้แก่ พิทยา ตีบนอก (อุดรธานี) ทำได้ 134 กิโลกรัม, เหรียญเงิน ได้แก่ เกียรติศักดิ์ ชาติกูล (ชลบุรี) ทำได้ 132 กิโลกรัม เหรียญทองแดง ได้แก่ อิทธิศักดิ์ อาษานอก (นครราชสีมา) ทำได้ 131 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจอร์ค – รุ่น 109 กก. – บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก. เหรียญทอง ได้แก่ เกียรติศักดิ์ ชาติกูล (ชลบุรี) ทำได้ 170 กิโลกรัม, เหรียญเงิน ได้แก่ พิทยา ตีบนอก (อุดรธานี) ทำได้ 163 กิโลกรัม เหรียญทองแดง ได้แก่ เกียรติศักดิ์ ชาติกูล (ชลบุรี) ทำได้ 162 กิโลกรัม, ยกน้ำหนักน้ำหนักรวม – รุ่น 109 กก. – บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก. เหรียญทอง ได้แก่ พิทยา ตีบนอก (อุดรธานี) ทำได้ 297 กิโลกรัม, เหรียญเงิน ได้แก่ ศรัณยพงษ์ แก้วสุพรรณ (ขอนแก่น) ทำได้ 295 กิโลกรัม เหรียญทองแดง ได้แก่ เกียรติศักดิ์ ชาติกูล (ชลบุรี) ทำได้ 294 กิโลกรัม

สแนทซ์ – รุ่นเกิน 87 กก. – บุคคลหญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป เหรียญทอง ได้แก่ สิราวรรณ ตินะโส (นครสวรรค์) ทำได้ 77 กิโลกรัม เหรียญเงิน ได้แก่ บุษยมาส สงวนศักดิ์ (สุพรรณบุรี) ทำได้ 72 กิโลกรัม เหรียญทองแดง กิ่งกาญจน์ ยวนยี (ยโสธร) ทำได้ 68 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจอร์ค – รุ่นเกิน 87 กก. – บุคคลหญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป เหรียญทอง ได้แก่ สิราวรรณ ตินะโส (นครสวรรค์) ทำได้ 100 กิโลกรัม เหรียญเงิน ได้แก่ บุษยมาส สงวนศักดิ์ (สุพรรณบุรี) ทำได้ 91 กิโลกรัม เหรียญทองแดง กิ่งกาญจน์ ยวนยี (ยโสธร) ทำได้ 86 กิโลกรัม, ยกน้ำหนัก น้ำหนักรวม – รุ่นเกิน 87 กก. – บุคคลหญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป เหรียญทอง ได้แก่ สิราวรรณ ตินะโส (นครสวรรค์) ทำได้ 177 กิโลกรัม เหรียญเงิน ได้แก่ บุษยมาส สงวนศักดิ์ (สุพรรณบุรี) ทำได้ 163 กิโลกรัม เหรียญทองแดง กิ่งกาญจน์ ยวนยี (ยโสธร) ทำได้ 154 กิโลกรัม

ยิงปืน ปืนยาว 3 ท่า – บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ ธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์ (กรุงเทพมหานคร) 585 คะแนน เหรียญเงิน รัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง (พระนครศรีอยุธยา) 581 คะแนน, ปืนสั้นอัดลมคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทอง พิมพ์อร คล้ายสุบรรณ และ นพดล สุทธิวิรัช (ราชบุรี) ทำได้ 563 คะแนน เหรียญเงิน ปองพล กุลชัยรัตนา และ ภูริตา กุลชัยรัตนา (นนทบุรี) ทำได้ 563 คะแนน เหรียญทองแดง พีชณัฐ คล้ายสุบรรณ และ ชวิศา ปะดุกา (ราชบุรี) ทำได้ 562 คะแนน

กีฬาคริกเก็ต ทีมหญิง เหรียญทองได้แก่ ศรีสะเกษ เอาชนะ เชียงใหม่ 77-76 คะแนน ส่วน กีฬา คริกเก็ต ทีมชาย เหรียญทอง ได้แก่ เชียงใหม่ เอาชนะ จันทบุรี 93-89 คะแนน

กีฬาฟันดาบ ดาบ Sabre ทีมชาย เหรียญทองได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชนะ ลพบุรี 45-43 คะแนน , ฟันดาบ ดาบ Epee ทีมหญิง เหรียญทอง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เอาชนะ ปัตตานี 45-33 คะแนน