นักกีฬากว่า 3,500 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคล “ตะวันออกเกมส์”

Photo of author

กีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย “ตะวันออกเกมส์” คึกคัก หลังมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 3,500 คน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

ซึ่งมีสมาชิกอีก 8 มทร. ทั่วประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รองอธิการบดี ได้กล่าวถึงความเป็นมาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2523 จากการแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาเขตต่างๆของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาตลอดจนพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมให้แก่นักศึกษา

จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า ราชมงคล พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นในปี พ.ศ. 2531 จึงกำหนดให้จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือราชมงคลเกมส์ขึ้น

อนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลแก่มหาวิทยาลัยที่ได้รับเหรียญทองสูงสุด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2549 เป็นต้นมา จึงถือว่ามหกรรมกีฬานี้เป็นการแข่งขันกีฬาที่มีเกียรติและได้รับความสนใจจากสังคมไทยอีกหนึ่งมหกรรมในแต่ละรอบปี

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมระหว่างการแข่งขันได้แก่ การประกวด MISTER RMUT 2020 , MISS RMUT 2020, MISS QUEEN RMUT 2020, MISS JUMBO QUEEN RMUT 2020 , MISS CONGENIALITY QUEEN RMUT 2020 การประกวด วงดนตรี และ การประกวดผู้นำเชียร์ โดยองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

สำหรับสัญลักษณ์การแข่งขันตะวันออกเกมส์นี้ ใช้รูปพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเป็นสัญลักษณ์ รูปทรงและน้ำหนักสีของแสงอาทิตย์ สื่อถึงพลังแห่งการกีฬาและความสามัคคีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง เกลียวคลื่นสีฟ้าน้ำทะเล สื่อถึงความยินดีของเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สื่อถึงทิศตะวันออก พลังและความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มาสคอต หรือ สัตว์นำโชค มี2 ตัว ได้แก่ “น้องตะวัน” และ “น้องฟ้าใส” ได้แรงบันดาลใจการออกแบบจากสัตว์ 4 ชนิด ซึ่งเกี่ยวพันกับพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เขาบนศรีษะ ออกแบบจาก “เขากระทิง” ซึ่งเป็นสัตว์ลักษณ์เก่าแก่ในวิทยาเขตจันทบุรี

ใบหน้าและลำตัว ออกแบบจากลักษณะของ “พญานาค” ซึ่งเป็นพาหนะของพระพิรุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพในเขตพื้นที่บางพระ

มือ ออกแบบเป็น “กีบม้า” ซึ่งเป็นสัตว์ประจำปีเกิดของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรษภูวนารถ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

ปีก ออกแบบเป็น “ปีกหงส์” ซึ่งออกแบบจากหงส์ สัตว์พาหนะของพระวิษณุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพในเขตพื้นที่อุเทนถวาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป จิระสัญญาณสกุล ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาและกรรมการตัดสิน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีชนิดกีฬาทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ว่ายน้ำ วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง เซปักตะกร้อ เทนนิส ตะกร้อลอดห่วงสากล หมากกระดาน และ E-Sport โดยใช้สนามในการจัดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ซึ่งสนามกีฬาภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์ได้แก่ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยบูรพาสำหรับแข่งขัน ว่ายน้ำ สนามทัศนาการ์เด้นคลับ สำหรับแข่งขันแบดมินตัน สนามกีฬาเทศบาลบางพระและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสำหรับแข่งขันฟุตบอล และชนิดกีฬาที่เหลือจัดการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์สนามแข่งขันในครั้งนี้ด้วย