นักวิ่งอิ่มบุญ “Run for FLA” เพื่อทุนการศึกษาม.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1

Photo of author

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานเดิน – วิ่ง “Run for FLA เดิน – วิ่ง เพื่อทุนการศึกษา” ครั้งที่ 1 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เรียนดี และมีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ผศ.นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทางคณะศิลปศาสตร์เพื่อระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภท VIP วิ่งได้ทุกระยะ 2.ประเภท MINI MARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 3.ประเภท FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร 4.ประเภทนักเรียนนักศึกษา ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และทางคณะจะสานต่อโครงการเป็นปีที่ 2 อีกครั้ง และต้องขอขอบคุณนักวิ่ง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ โดยทางคณะฯจะนำเงินที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า และนำไปเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนต่อไป

สำหรับงานผลการแข่งขันเป็นดังนี้ ได้แก่ MINI MARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ชาย ชนะเลิศ นายธนาณุพงศ์ เลิศวรรณศิลป์ และหญิง ชนะเลิศ นิชราวัลย์ นังกะทา ,รุ่นอายุ 20 – 29 ปี ชาย ชนะเลิศ ณัฐพงษ์ กาฬหว้า และหญิง ชนะเลิศ พิมพรรณ การลอาด ,รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ชาย ชนะเลิศ วีระพงศ์ พะงาดนอก และหญิง ชนะเลิศ แววดาว ศรีบ้านโฟน ,รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ชาย ชนะเลิศ บรรลุ คงเจริญ และหญิง ชนะเลิศ มยุเรศ ห้วยทราย ,รุ่นอายุ 50 – 59 ปี ชาย ชนะเลิศ ทินกร ธรรมผล และหญิง ชนะเลิศ สุมาลี ปาปะโพ และรุ่นอายุ60ปี ขึ้นไป ชาย ชนะเลิศ ปัญญา ทองระอา ทั้งนี้ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก เมื่อเข้าเส้นชัยตามระยะเวลาที่กำหนด