“นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล” ลุยหาข้อมูลหลังพบข้อร้องเรียนจากสมาคมกีฬา

Photo of author

นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล ลุยหาข้อมูลการใช้งบในการพัฒนากีฬาอาชีพและกีฬามวย พบว่ามีข้อร้องเรียนจากหลายสมาคมกีฬา เกี่ยวกับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน ติดตามผลการดำเนินการของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เผยว่า จากการประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะทำงานก็ได้ลงพื้นที่ รวบรวมหาข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน พิจารณาก่อนที่จะนำเข้าปราศรัยในสภาผู้แทนราษฎร

ซึ่งจากการลงพื้นที่ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสมาคมกีฬาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ร้องเรียนด้วยวาจา โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกีฬาการอาชีพของฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ที่มีจุดให้สงสัยหลายประการ ในประเด็นการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ รวมไปถึงวิธีการประเมินผลงานของสมาคมกีฬาอาชีพ ที่ดูจะย้อนแย้ง เพราะบางสมาคมไม่ได้จัดแข่งขันลีก แต่กลับได้เกรดดีกว่าสมาคมที่จัดแข่งขัน

“ข้อมูล ข้อร้องเรียนทั้งหมดจะต้องได้รับการพิสูจน์เพื่อที่จะสร้างบรรทัดฐานที่ดี ที่เป็นธรรมาภิบาลให้กับองค์กรกีฬา ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นที่หน่วยงานที่มีการใช้งบประมาณในแต่ละปีไม่ใช่น้อย เป็นหน่วยงานที่สำคัญต่อการต่อยอดกีฬาเพื่อความเป็นเลิศไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพ คณะทำงานจึงให้น้ำหนักในการเข้าไปแสวงหาข้อเท็จจริงการใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมากเป็นพิเศษ” เลขานุการคณะทำงานกล่าวในตอนท้าย