“นายก ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย” ร่วมแสดงความยินดี “อ.น้อง” รับตำแหน่ง รองอธิการบดี มทร.ตะวันออก

Photo of author

นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายภานพ ใจเกื้อ เลขาธิการฯ เข้าหารือเพื่อร่วมมือพัฒนาวงการกีฬาและแสดงความยินดีกับ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องด้วยวาระได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยในอนาคตกันใกล้ สมาคมฯกับ มทร.จะร่วมกันผลิตบุคคลากรด้านกีฬา ออกมาเพื่อพัฒนากีฬาของชาติอย่างยั่งยืน