“นูรีซัน ลอเซ็ง” คว้าเหรียญทอง ปันจักสีลัต ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง

Photo of author

นูรีซัน ลอเซ็ง อดีตเหรียญทอง นักกีฬาปันจักสีลัต ประเภทท่ารำ ทีมชาติไทยทีมหญิง คว้าเหรียญทอง จาก ปันจักสีลัต S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง ด้วยการเอาชนะ สุภาพร ศรีเล็ก จากศรีสะเกษ 5-0 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้

ปันจักสีลัต A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ พัชรพล อันทับทิม จากนครราชสีมา ชนะ สุรชาติ เปาะมะ จากยะลา 4-1, ปันจักสีลัต A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่
ฟิรดาวส์ ดุรอแม จากนราธิวาส ชนะ ปรางค์วิไล วังบุญ จากบุรีรัมย์ 5-0, ปันจักสีลัต B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ นิธินัย ถ้ำแก้ว จากกาฬสินธุ์ ชนะ บอล แซ่ม้า จากจังหวัดตาก, ปันจักสีลัต B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ เกตวลี ลี้โชติ จากฉะเชิงเทรา ชนะ ฐิติมา ประจง จากนครราชสีมา 5-0

ปันจักสีลัต C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย เหรียญทอง ได้แก่ พีรพล มิตทสาร จากชุมพร ชนะ ภูมินทร์ สวัสดิ์ไทร จากกรุงเทพมหานคร 5-0, ปันจักสีลัต C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ สุวภัทร โพธิ์งามวงศ์ จากกรุงเทพมหานคร ชนะ กนกวรรณ ทางดี จากชุมพร 5-0,

ปันจักสีลัต D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย เหรียญทอง ได้แก่ อาดีลัน เจ๊ะแมง จากยะลา เอาชนะ พรชัย มั่นพลอย จากสุโขทัย 4-1, ปันจักสีลัต D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ รุจรวี อุตมศรีขันธ์ จากชุมพร ชนะ TKO กาญจนา ศรีเตชะ จากกรุงเทพมหานคร

ปันจักสีลัต E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย เหรียญทองไก้แก่ พรเทพ พูลแก้ว จากสงขลา เอาชนะ ณัฐวุฒิ เชชเอม จากปทุมธานี, ปันจักสีลัต E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ กมลวรรณ ศรีนิรัตน์ จากนครศรีธรรมราช ชนะ TKOเอนอร นาคนวล จากปทุมธานี

ปันจักสีลัต F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ วัชรินทร์ สิงสวัสดิ์ จากชุมพร ชนะ TKO บารมี ปฎิบัติดี จากกาฬสินธุ์, ปันจักสีลัต G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย พงษ์นรินทร์ ศรีโคตร จากสงขลา เอาชนะ สุรินธร ดำเปล่า จากตรัง 3-2, ปันจักสีลัต H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ พิมพิราช ต้นเขียน จากยโสธร เอาชนะ ณัฐดนัย อ่อนแก้ว จากพัทลุง 5-0 และ ปันจักสีลัต I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ วรัชญ์ บัวลม จากนครสวรรค์ ชนะ ทิวธง วงศ์ศิริศักดิ์ จากบุรีรัมย์ 5-0