“บอร์ดกองทุนฯ” เพิ่มเงินรางวัลให้นักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา

Photo of author

นักกีฬาไทยเตรียมเฮ หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบปรับเพิ่มเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลจากมหกรรมซีเกมส์, อาเซียนพาราเกมส์, เอเชียน อินดอร์แอนด์มาเชียลอาร์ตเกมส์,เอเชียนบีช เกมส์ และรายการอื่นๆอีกหลายรายการ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย , นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประบปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกัน ได้แก่ ร่างประกาศหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการนักกีฬา, ร่างประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษา และร่างประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการสนับสนุนเงินรางวัล ซึ่งในส่วนของเงินรางวัลคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆ เนื่องจากไม่ได้มีการปรับมานานแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ มหกรรมกีฬาซีเกมส์, เอเชียนอินดอร์แอนด์มาเชียลอาร์ตเกมส์ และเอเชียนบีชเกมส์ ปรับจากเหรียญทอง 200,000 บาท เหรียญเงิน 100,000 บาท เหรียญทองแดง 50,000 บาท เพิ่มเป็นเหรียญทอง 300,000 บาท เหรียญเงิน 150,000 บาท เหรียญทองแดง 75,000 บาท

ส่วนการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ปรับจากเหรียญทอง 100,000 บาท เหรียญเงิน 50,000 บาท เหรียญทองแดง 25,000 บาท เพิ่มเป็นเหรียญทอง 200,000 บาท เหรียญเงิน 100,000 บาท เหรียญทองแดง 50,000 บาท

ขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มรายการแข่งขันเพื่อมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันอีก 2 รายการ คือมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งโลกที่คณะกรรมการพาราลิมปิกสากลให้การรับรอง เงินรางวัลเหรียญทอง 200,000 บาท เหรียญเงิน 100,000 บาท และเหรียญทองแดง 50,000 บาท รวมทั้งมหกรรมกีฬาเวิลด์ บีชเกมส์ เงินรางวัล เหรียญทอง 1,000,000 บาท เหรียญเงิน 500,000 บาท และเหรียญทองแดง 200,000 บาท

ร่างประกาศหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการนักกีฬา ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของนักกีฬาไทย โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรณีเกิดอาการทุพพลภาพ ภายใน 4 ปี นับจากวันที่มีรายชื่อติดเป็นตัวแทนระดับภาค และปรับวงเงินการให้ความช่วยเหลือการจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากเดิม 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท

ร่างประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษา ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการกำหนดแนวทางการพิจารณาให้ทุนต่างประเทศให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยอย่างน้อยควรมีผลงานอยู่ในระดับเอเชีย หรือมหกรรมกีฬา โดยต้องยื่นขอให้ชัดเจน และต้องเป็นผลงานปัจจุบันอย่างน้อย 2 ปีล่าสุดก่อนปีที่ยื่นขอ

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้กกท.ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,061,064 บาท แบ่งเป็น การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 18,161,372 บาท, โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬามวย จำนวน 6,500,352 บาท, ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจำนวน 38,075,820 บาท รวมทั้งการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ จำนวน 49,323,520 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมยังอนุมัติกรอบวงเงินประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4,730,000,000 บาท และแผนงานระยะ 4 ปีโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะเสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบกรอบวงเงินต่อไป