บิ๊กก้อง เปิดงาน 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์ กกท.

Photo of author

ที่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.ภายในศูนย์กีฬาหัวหมาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน เป็นงานวันคล้ายวันสถาปสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 53 ปี โดยมี พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธาน และเลขาธิการคณะ กรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ คณะผู้บริหาร กกท. พนักงาน นักกีฬา และผู้ฝึกสอน เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานได้มีการทำบุญ พร้อมถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์

ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬา กล่าวถึง การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้นักกีฬาไทยได้มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง และทัดเทียมนานาชาติ ซึ่งการกีฬาได้เตรียม งบราว 580,000,000 บาท เพื่อจัดตั้งสถาบันวิทยาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมตั้งศูนย์ Smart Hospital สถานพยาบาลสำหรับนักกีฬาที่จะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทาวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทางมาดูแลนักกีฬาโดยตรงซึ่งจะมีการประชุมกัน ในวันที่ 5 เมษายน นี้