“บิ๊กอ๊อด” เตรียมหารือ “โรมาโกซา” อัพเกรดศูนย์ฟุตบอลแห่งชาติ

Photo of author

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประชุมอัพเดทแผนสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแนวทางและกำหนดรูปแบบของสนามฝึกซ้อมบนที่ดินภายในศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี หลังทำการสำรวจพื้นที่เสร็จสิ้น

การประชุมในครั้งนี้นำโดย พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล เลขาธิการสมาคมฯ, คุณพาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ และ นายสราวุธ บุญทาบุรี นายช่างรังวัด ชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หลังจาก พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ กล่าวว่า “การประชุมวันนี้ถือเป็นการอัพเดทความคืบหน้าแผนการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก ซึ่งนายช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าสำรวจและนำข้อมูลมาอัพเดท ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก”

“โดยจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ( การ์เลส โรมาโกซา ) ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้สำหรับการฝึกนักกีฬาฟุตบอล พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทย ทั้ง 15 ท่าน ที่ถือเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ แก่วงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนาน ทั้ง ด้านวิชาการ และเทคโนโยยีสมัยใหม่, ด้านเทคนิค, ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา, อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย และ ด้านสื่อสารมวลชน”

อนึ่ง ปัจจุบัน ประเทศไทย มีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ ที่สามารถใช้งานได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลสมาคมฯภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเก็บตัวของทีมชาติไทยที่มีหลายชุด ทั้ง ชายและหญิง อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมฟุตบอลรากหญ้า (Grassroots) ซึ่งเป็นรากฐานของการผลิตนักกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชนได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

โครงการสร้างศูนย์ฟุตบอลแห่งชาติ ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก เลขที่ 329 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 150 ไร่ ภายใต้โครงการ ฟีฟ่า ฟอร์เวิร์ด ถือ เป็นหนึ่งโครงการตามแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปี ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามนโยบายของ พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

สำหรับ โครงการสนับสนุนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ตามโครงการ FIFA Forword 2.0 เป็นจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ หรือสาธารณูปโภคด้านฟุตบอลต่างๆ ไม่ว่าจะบนที่ดินของรัฐหรือเอกชน โดยมีระยะเวลาการครอบครองตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป