ประชุมใหญ่ ปี 2561 “ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย” ได้ 15 กรรมการชุดใหม่

Photo of author

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมภายในสนามอินดอร์ สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 7 พ. تعليم البوكر للمبتدئين ย.ที่ผ่านมา โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ คนใหม่ ภายหลังจากที่ ดร. لعبة بلاك جاك مجانية เลอภพ โสรัตน์ หมดวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 126 เสียง

ก่อนการเลือกตั้ง ดร.เลอภพ โสรัตน์ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในวาระที่ผ่านมา ซึ่ง สมาคมฯ ได้ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องของการจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม รวมทั้งได้ชี้แจงงบดุลของสมาคมฯ ซึ่งได้มีการยื่นเสียภาษีต่อกรมสรรพากร อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอบคุณสมาชิกที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อวงการสื่อมวลชนสายกีฬาจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จากนั้น ฝ่ายกฎหมายของสมาคมฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดให้สมาชิกเลือกคณะกรรมการบริหาร รวม 15 คน มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย ทีมของ ดร.เลอภพ โสรัตน์ หมายเลข 1-15 กับทีมของ นายศิวดล ชวลิตปรีชา อดีตนายกสมาคมฯ หมายเลข 16-30 ส่วนผลการนับคะแนน ปรากฎว่า ทีมของ ดร.เลอภพ เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งไปแบบยกทีม พร้อมกับได้บริหารสมาคมฯ ต่ออีกหนึ่งสมัย มีวาระดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562-2564

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการ ที่ชนะการเลือกตั้งทั้ง 15 คน ประกอบด้วย ดร.เลอภพ โสรัตน์, นายปรีชา ภูริวัฒนากิจ, นายวันชัย รุจาวงศ์สันติ, นายภานพ ใจเกื้อ, นายอนุชิต กุลวานิช, นายวอน อ่อนวงค์, นายพงษ์เกษม สมสุข, นายภพธร รุ่งสมัย, นายกัญจน์ ศิริวุฒิ, นายวรวุฒิ พงษ์ธีรพล, น.ส.อัจฉรา เชิดชู, นายบำรุง จำปาเทศ, นายสร้อย มั่งมี, นายอุดมวิทย์ นุราช, นายรณฤทธิ์ บุญพรม