“ประมุขพาราไทย” เดินหน้าขอเป็นเจ้าภาพจัด “อาเซียนพาราเกมส์” ครั้งที่ 10 ที่โคราช

Photo of author

“บิ๊กนิดหน่อย” นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เตรียมเดินหน้าในการดำเนินการขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ที่จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนตุลาคมนี้หากประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีความพร้อมหรือไม่สามารถจัดการแข่งขันได้

สืบเนื่องจากผลกระทบจากเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา COVID-19 “ประมุขพาราไทย” นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้ให้นโยบายในการรับมือในการจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 หากประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน

โดยประมุขพาราไทย เผยว่าคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศยุติการแพ่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในอนาคต ทางประเทศไทยพร้อมที่จะขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ที่จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนตุลาคมนี้

โดย IPC ได้ประกาศเรื่องการเดินหน้าจ้ดการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก ณ กรุงโตเกียว 2020 (ตามรายละเอียดจากเอกสารด้านล่าง)

จดหมายประกาศแจ้งจาก IPC

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การแข่งขันกีฬาหลายรายการได้ถูกยกเลิกหรือบางรายการก็ถูกเลื่อนวันแข่งขันออกไป สืบเนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส ซึ่งทางคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล ได้จัดทำคำแนะนำในการปฏิบัติตัวและส่งให้กับนักกีฬา คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติ (NPCs) และสหพันธ์กีฬาสากล เรื่องดังกล่าวนี้กระทบต่อแผนงานในการชับเคลื่อนกีฬาพาราลิมปิกเป็นอันมาก

อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องดำเนินการตามแผนและสิ่งที่ได้เตรียมการไว้แล้วอย่างเร่งด่วนในการจัดการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก 2020 ณ กรุงโตเกียว

ทั้งนี้คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล ได้จับตาดูความเคลื่อนไหวของผลกระทบจากโรไวรัสโคโรนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสารพูดคุยกับองค์การอนามัยโลก คณะกรรมการโอลิมปิกสากล และทีมแพทย์ของพวกเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังที่กล่าวมานี้

แผนการรับมือกับปัญหาโรคติดต่อนี้ ถูกกำหนดขึ้นและบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อให้เจ้าภาพปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการแข่งขันที่มีความปลอดภัยและถูกรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังอุบัติการของโรคติดต่อนี้ และจะทำการทบทวนมาตราการที่จำเป็นต่าง ๆ ในการรับมือกับเรื่องนี้

เรามีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงมาตรการกักกันอย่างต่อเนื่องซึ่งนำไปสู่การยกเลิกกิจกรรมและการชุมนุมสาธารณะจำนวนมาก

ขอให้นักกีฬาฝึกฝนเตรียมความพร้อมต่อไป โดยท่านจะได้พบความตืนตาตื่นใจกับพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวในวันที่ 25 สิงหาคม นี้