“ป.ป.ช.” – “ACT” และ “สสส.” จัดงานวิ่ง “Good Guy Run ปีที่ 2”

Photo of author

ป.ป.ช. จับมือ ACT และ สสส. จัดงานวิ่ง “Good Guy Run ปีที่ 2” คอนเซ็ปต์ “Thumbs UP” ชวนคนไทยร่วมโชว์ DNA แสดงพลังความดี วันที่ 1 ธ. ألعاب لربح المال ค.นี้ ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “กู๊ด กาย รัน ปีที่ 2 (Good Guy Run 2019)” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน วันที่ 1 ธ.ค.62 ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งส่งเสริมความดี “Good Guy Run 2019” พร้อมจัดงานสัมมนา “GOOD GUY RUN DNA SEMINAR 2019” วิ่งดี วิ่งดัง ปังทุกงานวิ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการวิ่งมาร่วมให้ความรู้ นำโดย อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร บริษัท MICE & Communication, บางแสน 21, คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด, มร.ทานากะ มานาบุ อดีตผู้บริหารระดับสูงของสมาพันธ์กรีฑาประเทศญี่ปุ่น และเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงรวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ Tokyo Marathon และ มร.คิมูระ ยาซึโตะ บริษัท R-bies ผู้ดำเนินการเรื่อง Race Technology and Registration, Participation and Database Management, Race management and operations ซึ่งบริหารเรซต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่นกว่า 1,500 อีเวนท์ และบริหารจัดการข้อมูลนักวิ่งกว่า 5 แสนคนในประเทศญี่ปุ่น

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) กล่าวว่า ด้วยความร่วมมือของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริต พยายามสร้างสังคมให้เกิดค่านิยมสุจริต การเคารพกติกา เป็นสังคมที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จัดกิจกรรมวิ่ง “กู๊ด กาย รัน” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Thumbs UP” หรือการยกนิ้วโป้งแสดงสัญลักษณ์ของการชื่นชมในการทำความดี โชว์ลายนิ้วมือเป็นเหมือน DNA แห่งความดีของตัวคุณ โดยเชิญชวนชาวไทย แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมความดี ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงร่วมเชิดชูคนดี และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการเชิดชูคุณธรรม เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้มีนักวิ่งมาร่วมงานมากถึง 3,500 คน

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ACT คือองค์กรเอกชนที่ต้องการเป็นพลังสังคมขับเคลื่อนให้การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คนไทยและสังคมไทยยอมรับไม่ได้ เราเชื่อว่าความดีและความซื่อสัตย์สามารถสร้างได้โดยเริ่มจากตัวเราเอง ซึ่งการวิ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะต้องแข่งขันกับตัวเองแล้ว ยังต้องรักษาความซื่อสัตย์ด้วยตัวเองด้วย เพราะทุกคนต้องเคารพกฎกติกา ไม่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยการโกงหรือลัดเส้นทางวิ่ง โดย “กู๊ด กาย รัน” ได้ให้นักวิ่งยึดพันธกิจสำคัญในการวิ่ง 6 ข้อ คือ 1. BIB เราไม่ขาย 2. มาตรงลงทะเบียน Check in ก่อนสตาร์ท 3. العب اون لاين مجانا ออกตัวเนี๊ยบ ไม่แซง ไม่แทรก 4. วิ่งครบทุกหมุด ฟินสุดตลอดเส้นทาง 5. รอยยิ้มและน้ำใจ อาวุธใหม่ในการวิ่ง 6. จบแบบเท่ๆ อวดความดี การันตี ความมีวินัย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. الكزينو ชวนคนไทยตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเพื่อชีวิตที่ดี มีสุขภาวะ ด้วยแนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา (LIVE HEALTHIER)” เนื่องมาจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกคนทุ่มเทให้กับหน้าที่ การงาน หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จนมองข้ามความสำคัญ คือ “สุขภาพ” เพราะการมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานให้ชีวิตด้านอื่นประสบความสำเร็จ และมีคุณค่า การวิ่ง เป็นกิจกรรมทางกายที่คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถทำได้ง่าย นอกจากจะเสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกายแล้ว ยังเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจ และยังก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม เพราะนอกจากจะต้องมีวินัยในตนเอง การเคารพกฎกติกาการแข่งขัน หรือเคารพสิทธิของผู้อื่น ไปพร้อมกันถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต สสส.จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตดีทั้งสุขภาพกาย และใจ ชีวิตดีเริ่มที่เรา และสังคมจะดีขึ้นได้ก็ต้องเริ่มจากพวกเราด้วยเช่นกัน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การสัมมนาในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้ในวงการวิ่งมาร่วมมอบประสบการณ์เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานสำหรับนักวิ่งไทยและผู้จัดการแข่งขันให้ก้าวสู่มาตรฐานวิ่งระดับชาติและนานาชาติ เนื่องจากปัจจุบันงานวิ่งในประเทศไทยเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจึงมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้จัดให้ความสำคัญต่อการจัดงานวิ่งที่มีมาตรฐาน รวมถึงเผยแพร่พันธกิจที่จะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีแก่นักวิ่งและสังคมนักวิ่งให้มีมาตรฐานไปพร้อมกัน เพราะการวิ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ซึ่งจะสามารถลดความสูญเสียชีวิตที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท

นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย สำหรับงานวิ่ง “กู๊ด กาย รัน 2019” แบ่งเป็น 3 ระยะทาง ประกอบด้วย วิ่ง 13 กม. วิ่ง 5 กม. และ 2 กม. ในการจัดกิจกรรมเน้นส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานทั้งการจัดงาน และตัวนักวิ่งเอง ซึ่งภายหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่งจะได้ร่วมกิจกรรมการแปรอักษรเป็นสัญลักษณ์รูปมือร่วมกัน โดยมีการบันทึกภาพมุมสูง เพื่อแชร์พลังความดีให้ทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับรู้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง THAIJOGGING.ORG และทางเฟซบุ๊ค แฟนเพจ GoodGuyRun