“ฝนปราย” คว้าทองว่ายน้ำกรรเชียง 200 เมตร กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

Photo of author

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” เป็นการชิงเหรียญทอในวันแรก ฝนปราย แย้มสรวล จอมทำลายสถิติระดับกีฬาเยาวชน ดีกรีทีมชาติไทย จากกรุงเทพมหานคร คว้าเหรียญทอง จากกีฬาว่ายน้ำ กรรเชียง 200 เมตร บุคคลหญิง ด้วยเวลา 00:02:20.34 นาที

ขณะที่ผลการแข่งขันประเภทอื่นมีดังนี้ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ รวิพล  สง่าวรวงศ์ จากกรุงเทพมหานคร ด้วยเวลา 00:01:53.96,  ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย ปุญชรัสมิ์  พรรณประสาธน์ จากสมุทรสาคร คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 00:00:58.42 วินาที, ประเภท กบ 100 เมตร บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ เพียงขวัญ  ปะวะโพตะโก จากอุดรธานี ด้วยเวลา 00:01:12.83 นาที, ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 เมตร บุคคลชาย เหรียญทอง ได้แก่ นวพรรษ  วงค์เจริญ จากกรุงเทพมหานคร ด้วยเวลา 00:02:00.91 นาที, ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร – บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ ทีมกรุงเทพมหานคร ที่มี กมลลักษณ์  ตั้งนภากร, ฝนปราย  แย้มสรวล,

ภราดา  พรมตวง และ ญาณิศา  สุทธิสน ด้วยเวลา 00:03:56.13 นาที เอาชนะคู่แข่งขาดลอย ถึง 8 วินาที และ ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ทีมกรุงเทพมหานคร ที่มี ธฤต  ทองชุมสิน, รวิพล  สง่าวรวงศ์, นวพรรษ  วงค์เจริญ และ พีรพัฒน์  พันธุ์ดี คว้าเหรียญทอง ด้วยเวลา 00:03:34.99 นาที

การแข่งขันจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทองได้แก่ กีรติ  สุขประสาท จากปราจีนบุรี ทำเวลาได้ 01:38:04.79 ชั่วโมง, เหรียญเงิน ได้แก่ พลฉัตร  นาคทองคำ จากชลบุรี  เวลา 01:39:18.17 ชั่วโมง และ เหรียญทองแดง ได้แก่ อดิศักดิ์  ไตลังคะ จากชลบุรี เวลา 01:39:40.45 ชั่วโมง

ประเภท ประเภทจักรยานภูเขาครอสคันทรี (เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  เหรียญทองได้แก่ วรินทร  เพ็ชรประพันธ์ จากนครศรีธรรมราช ทำเวลสาได้ 01:39:41.68 ชั่วโมง, เหรียญเงิน ได้แก่      ศุภักษร  นันตะนะ จากอำนาจเจริญ เวลา 01:41:15.00 ชั่วโมง และเหรีญทองแดง ได้แก่ ยลธนันท์  พลกล้า จากสระบุรี เวลา 01:46:22.44 ชั่วโมง

ส่วนการแข่งขันหมากล้อม “เจ้าหนูอัจฉริยะ” พงศกานต์  ศรอารา วัย 15 ปี จากนครราชสีมา คว้าเหรียญทองจากแข่งขันกีฬาหมากล้อม บุคคลชาย ด้วยการเอาชนะ อดิรา  นุ้ยบุตร จากปทุมธานี 2-0 กระดาน หมากล้อม บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย จาก กรุงเทพมหานคร ชนะ ภิญญาดา  ศรอารา จากนครราชสีมา 2-0 กระดาน และ หมากล้อม ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่  ดนัย  สุวัชรา, วณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์ และ พัฒนะ  แฉ่งสูงเนิน จากนครราชสีมา แพ้ วรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ, ประชารักษ์  จริยาวัฒนกุล และ อรุณกร  ประทุมวัน จากสมุทรสาคร 0-2 กระดาน

การแข่งขันกีฬายิวยิตสุ สิริโรจน์  ศิลชัยทาน จากมุกดาหาร คว้าเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย ด้วยการเอาชนะ จิตวิสุทธิ์  กีสุริยา จากปทุมธานี 50-0 ในการแข่งขันกีฬายิวยิตสู ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อืน ๆ มีดังนี้ ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย คมกริช  เขียดนิน จากภูเก็ต คว้าเหรียญทองด้วยการเอาชนะ หฤษฎ์  สาแก้ว จากสุรินทร์ 50-0 คะแนน, ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย ภูวเดช  บัวหลวง จากมุกดาหาร แพ้ สุวิจักขณ์  ขุนทอง จากสมุทรสงคราม 0-50 คะแนน ได้แค่เหรียญเงิน,

ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง เหรียญทองได้แก่ รัชดากรณ์  นามงาม จากสุรินทร์ เอาชนะ มทินา  ปัญญาคำ จากลำพูน 0-1, ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง เหรียญทองได้แก่ นุชนาฎ  สิงห์ฉลาด จากรุงเทพมหานคร เอาชนะ ธัชพรรณ  ศรีเสมอ จากอุดรธานี 99-0, ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง  เหรียญทองได้แก่ อรภา  เสนาธรรม จากนครศรีธรรมราช เอาชนะ กุลธิดา  ดิษดี จากพิษณุโลก 99-0, ประเภทโนกิ (Newaza Nogi)

รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย เหรียญทอง ได้แก่ บรรพต  เลิศไธสง จากนครศรีธรรมราช เอาชนะ กัมปนาท  ผลพุฒ จากภูเก็ต 99-0, ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย นวพล  ก่อการุณย์พงศ์ จากปทุมธานี แพ้  สุขณธี  สุนทรา จากอุดรธานี 0-99 ทำได้แค่เพียงเหรียญเงิน และ ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง เหรียญทอง ได้แก่ วาสนาพร  สามทอง จากอุดรธานี เอาชนะ นันทิตา  นามงาม จากสุรินทร์ 99-0