“ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินฯ” เตรียมเดินสายแจงกติกาใหม่ หวังยกระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Photo of author

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมเดินสายจัดโครงการนิเทศและการฝึกซ้อมสำหรับผู้ตัดสินสัญจร ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อทบทวนและให้ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจการปรับกติกาใหม่ตาม laws of the game 2019/20 โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานผู้ตัดสินในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเดียวกัน

พ.จ.อ. ปรีชา กางรัมย์ หัวหน้าวิทยากรฝ่ายเทคนิคผู้ตัดสิน สมาคมฯ เปิดเผยว่า “โครงการนี้เกิดขึ้น ตามนโยบายของทางสมาคมฯ เพื่อให้ผู้ตัดสินของสมาคมฯ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อมีสิทธิในการลงทำหน้าที่ตัดสินเกมการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์”

“การเดินทางไปตามภูมิภาคต่างๆ เป็นการให้ความรู้กับผู้ตัดสินในแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ตัดสินทุกคนในประเทศไทยให้พร้อมใช้งานกฎใหม่ ที่จะเริ่มใช้งานในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นี้”

“โดยปกติผู้ตัดสินทุกคนจะต้องเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในบางจังหวัดค่อนข้างลำบาก เพราะบางคนติดตัดสินวันเสาร์-อาทิตย์ จึงไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเพื่อร่วมกิจกรรม ทางสมาคมฯจึงมีความเห็นว่าเราควรไปหาเขาเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และสะดวกต่อทุกคน ในแต่ละเดือนเราจะไปจัดกิจกรรมภาคละ 1 จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางของภาคนั้นๆ”

“เป้าหมายของการจัดโครงการนี้ เพื่อให้ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการผู้ตัดสิน รวมถึงในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ เราจะมีการใช้กฎกติกาใหม่ เบื้องต้นแม้เราจะแจ้งไปยังผู้ตัดสินทั้งหมดแล้ว ในกิจกรรมเราก็จะไปอธิบายและทำความเข้าใจให้กับทุกคนได้รับรู้และมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเรื่องของการตัดสินในรูปแบบต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม่ เราก็จะนำไปแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน”

สำหรับโครงการนิเทศและการฝึกซ้อมสำหรับผู้ตัดสินสัญจร เริ่มจากวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 จะเดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานานาชาติ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากนั้น วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ที่สนามกีฬากลาง จิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่