พงศภัคกด4อันเดอร์ซิวแชมป์ทีจีเอ-สิงห์จูเนียร์ฯ

Photo of author

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเก็บคะแนนทั่วประเทศ “ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงค์กิ้ง 2018-2019” โดยจัดการแข่งขันเป็น 7 ภูมิภาค เพื่อพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนทุกภาคทั่วประเทศไทย ซึ่งแบ่งกลุ่มอายุเป็น 7 คลาส ชาย-หญิง ได้แก่ คลาสเอ 15-17 ปี, คลาสบี 13-14 ปี, คลาสซี 11-12 ปี, คลาสดี 9-10 ปี, คลาสอี 7-8 ปี, คลาสเอฟ อายุไม่เกิน 6 ปี และ คลาสเอส อายุ 18 ปีขึ้นไป

โดยล่าสุด เมื่อ 24 มี.ค.62 ได้จัดชิงชัยในส่วนกลาง สนามที่ 6 สนามสุดท้าย ที่สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก ในคลาสเอ-บี ชาย,หญิง แข่งขัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 มี.ค.62 โดยคลาสเอชาย พงศภัค เหล่าภักดี ที่นำตั้งแต่รอบแรก หวดเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสามวัน 4 อันเดอร์พาร์ 212 คว้าแชมป์ในคลาสนี้ไปครอง โดยทิ้งห่าง อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช ที่ได้อันดับ 2 ถึง 5 สโตรก ส่วนในคลาสเอหญิง พรรณรายณ์ มีสมอรรถ คว้าแชมป์ไปครอง ด้วยสกอร์รวมสามวัน อีเว่นพาร์ 216 เฉือนชนะ ปัญชลิกา อภามงคล 1 สโตรก นอกจากนี้ ในคลาสบีชาย-หญิง ต้นแสง นันยะ และ อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ คว้าแชมป์ไปครอง ด้วยสกอร์ 10 โอเวอร์พาร์ 226 และ 8 โอเวอร์พาร์ 224 ตามลำดับ

ด้าน คลาสซี-ดี ชาย-หญิง ที่กำหนดแข่งขัน 2 วัน 36 หลุม ระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค.62 แต่วันสุดท้าย มีประจุไฟฟ้าทำให้แข่งขันไม่จบ คณะกรรมการตัดสินให้คิดคะแนนรอบสุดท้ายแค่ 9 หลุม รวมสองวัน 27 หลุม โดยในคลาสซีชาย รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ คว้าแชมป์ไป ด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 102 เฉือนชนะ ภูมิรพี แก้วพิบูลย์ ไปแค่สโตรกเดียว และในคลาสซีหญิง ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ ฟอร์มเยี่ยม ทำไป 7 อันเดอร์พาร์ 101 เอาชนะ ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ ที่รั้งที่สอง ไปขาดลอย 11 สโตรก ส่วนในคลาสดี ชาย-หญิง อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ 115 และ อีเว่นพาร์ 108

โดยแชมป์ในคลาสอื่นๆ มีดังนี้ คลาสอีชาย ณัฎฐ์ภพ เหลืองเจริญวัฒนา 9 โอเวอร์พาร์ 133, คลาสอีหญิง ภิญญาพัชญ์ กมลบวร 17 โอเวอร์พาร์ 141, คลาสเอฟชาย ณพล เสถียรมงคล 13 โอเวอร์พาร์ 129 ชนะเพลย์ออฟ, คลาสเอฟหญิง ภิรฎา จุฑาวนิชกุล 32 โอเวอร์พาร์ 148

สรุปผลการแข่งขัน

คลาสเอสชาย (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
1. โยนัส ชวน ทูรบา 215 (-1) 72-74-69
2. ยูโตะ วาตานาเบะ 216 (E) 71-73-72
3. วรุต ขจรกิตติสกุล 217 (+1) 77-71-69

คลาสเอสหญิง (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
1. รนิดา อินทร์แป้น 244 (+28) 83-81-80
2. ศวิตา ศรีธัญรัตน์ 249 (+33) 79-83-87

คลาสเอชาย (15-17 ปี)
1. พงศภัค เหล่าภักดี 212 (-4) 70-72-70
2. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 217 (+1) 71-77-69
3. พรหมพจน์ ทรงกลด 219 (+3) 74-70-75

คลาสเอหญิง (15-17 ปี)
1. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 216 (E) 76-70-70
2. ปัญชลิกา อาภามงคล 217 (+1) 73-72-72
3. สรัลชนา รัตนสินธุ์ 218 (+2) 74-73-71

คลาสบีชาย (13-14 ปี)
1. ต้นแสง นันยะ 226 (+10) 73-82-71
2. กิตธาดา โกสะรุทธะ 231 (+15) 79-74-78
3. โจนาธาน มิคานดา 232 (+16) 75-81-76

คลาสบีหญิง (13-14 ปี)
1. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ 224 (+8) 74-78-72
2. ปาริยา สันพนวัฒน์ 227 (+11) 80-73-74
3. ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ 231 (+15) 76-81-74

คลาสซีชาย (11-12 ปี แข่งขัน 27 หลุม)
1. รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ 102 (-6) 70-32
2. ภูมิรพี แก้วพิบูลย์ 103 (-5) 67-36
3. ธนวินท์ ลี 107 (-1) 70-37

คลาสซีหญิง (11-12 ปี แข่งขัน 27 หลุม)
1. ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ 101 (-7) 68-33
2. ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ 112 (+4) 73-39
3. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 113 (+5) 77-69

คลาสดีชาย (9-10 ปี แข่งขัน 27 หลุม)
1. อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 115 (+7) 77-38
2. ปรินทร์ สารสมุทร 117 (+9) 80-37
3. ธนิสร พิศเพ็ง 117 (+9) 75-42

คลาสดีหญิง (9-10 ปี แข่งขัน 27 หลุม)
1. อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ 108 (E) 73-35 (ชนะเคาท์แบ็ค 9 หลุมหลัง)
2. ชนิดาภา ศรีปาน 108 (E) 70-38
3. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 110 (+2) 74-36

คลาสอีชาย (7-8 ปี แข่งขัน 36 หลุม พาร์ 62)
1. ณัฎฐ์ภพ เหลืองเจริญวัฒนา 133 (+9) 68-65
2. ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ 139 (+15) 70-69
3. นัทกร เบ็ญนุกูล 143 (73-70

คลาสอีหญิง (7-8 ปี แข่งขัน 36 หลุม พาร์ 62)
1. ภิญญาพัชญ์ กมลบวร 141 (+17) 68-73
2. ณชา สถิตย์สัมพันธ์ 151 (+27) 77-74
3. นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ 155 (+31) 80-75

คลาสเอฟชาย (อายุไม่เกิน 6 ปี แข่งขัน 36 หลุม พาร์ 58)
1. ณพล เสถียรมงคล 129 (+13) 65-64 (ชนะเพลย์ออฟ)
2. ธาม วุฒิเจริญวงศ์ 129 (+13) 60-69
3. ธัชกร ยามช่วง 133 (+17) 67-66

คลาสเอฟหญิง (อายุไม่เกิน 6 ปี แข่งขัน 36 หลุม พาร์ 58)
1. ภิรฎา จุฑาวนิชกุล 148 (+32) 75-73
2. ณภัค เสถียรมงคล 165 (+49) 83-82
3. นลพรรณ คำเกิด 223 (+107) 109-114