มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดตัวคณะกรรมการ ผนึกกำลังร่วมกันต่อยอดนักกีฬาพัฒนาวงการกีฬาไทยสู่ระดับสากล

Photo of author


วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ที่ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์อินทาวน์ มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา จัดแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการประมูลนิธิ โดยมี นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน, ดร.เลอภพ โสรัตน์, ดร.กฤตพล ทองดอนพุ่ม, หม่อมหลวงโอรัส เทวกุล, นายนัฐชัย ไชยพรม, นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว, ดำรงตำแหน่งรองประธาน นายภานพ ใจเกื้อ เลขาธิการ, นางสาวสิริรัตน์ ราวินิจ รองเลขาธิการ, นางสาวปัญจรีย์ ราวินิจ เหรัญญิก, พล.อ.โชคดี เกตุสัมพันธ์ นายทะเบียน, นายบัณฑิต สาครวิศวะ ปฏิคม, นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม กรรมการผู้แทนนักกีฬา และ แบรนด์แอมบาสเดอร์ มูลนิธิฯ , นายภูริต ชาญเศรษฐิกุล กรรมการ, นายไกรสร เสนาประทุม กรรมการ และนายไชยพงศ์ กรวรสุรมย์ ประธานศูนย์ฝึกกีฬาฯ


ด้าน นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า “ทางมูลนิธิฯได้ดำเนินจัดทำรายชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา และลงนามถึงกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”
.
“โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวงการกีฬาและรองรับนักกีฬาต้นกล้าที่มีความสามารถต่อยอดให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย นำนักกีฬาต้นกล้าที่แข็งแรงพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
.
โดยเริ่มจากกีฬาสนุกเกอร์ ที่คนไทยมีความสามารถทัดเทียมกับนักกีฬาจากทั่วโลก โดยให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น เอฟ นครนายก , แจ็ค สระบุรี , หมู ปากน้ำ และร่วมถึงนักกีฬาดาวรุ่ง อย่าง มิงค์ สระบุรี , ไบร์ท ศรีราชา , และ มายด์ สากล
.
สำหรับเป้าหมายต่อไปในปี 2566 สมาคมยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนนักกีฬาอาชีพโลก อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการสร้างสรรค์กีฬา พร้อมทั้งยังมีโครงการประสานประโยชน์ต่างๆ ให้นักกีฬาไทย เพื่อพัฒนาและเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้วงการกีฬาไทยและประเทศชาติต่อไป