รวมพลัง “มทร.ตะวันออก” ชูกีฬา “ลดโลกร้อน -ต้านยาเสพติด”

Photo of author

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีการ จัดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 22 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

โดยมีคณะอาจารย์และบุคลากร จำนวน 1,500 คน เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้นักกีฬาแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีทอง สีเงิน สีทองแดง และสีแสด ภายใต้คอนเซท “วัฒนธรรม และกีฬาพื้นบ้าน” แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และ ภาคอีสาน

ขณะที่กิจกรรมประกอบไปด้วย ขบวนพาเหรดภายใต้คอนเซท “ลดโลกร้อน” และ “ต่อต้านยาเสพติด” กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา รวมถึงเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตของชาติต่อไป