วิ่งการกุศล “PCMC Charity Run 2019” ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์

Photo of author

3 พันธมิตร จับมือร่วมกันจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล รายการ PCMC Charity Run 2019″ชวนเพื่อนวิ่ง ยิ่งให้ ยิ่งได้” เพื่อระดมทุนจัดซื้อวัสดุประกอบอาคารและเครื่องมือแพทย์ สำหรับอาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ดี ชั้น ดี อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ หรือ อาคาร 20 ชั้น ได้มีการจัดงานแถลงข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล รายการ PCMC Charity Run 2019 “ชวนเพื่อนวิ่ง ยิ่งให้ ยิ่งได้” โดยมี ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ประธานกรรมการโรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และ ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขชลประทาน ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 โดยแบ่งระยะเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 5 กิโลเมตร และ ระยะวิ่ง 10 กิโลเมตร ภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด ซึ่งจุดประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อเติมศักยภาพทางด้านการแพทย์ของทางศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ เพราะปัจจุบันอาคารผู้ป่วย 20 ชั้นยังเปิดทำการได้ไม่ครบทุกชั้นเนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือการแพทย์อีกจำนวนมาก และเมื่ออาคารเปิดทำการได้แบบครบวงการตามแผนงานที่ตั้งเอาไว้จะสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากถึง5,000 คน และผู้ป่วยในอีก 400 เตียง