ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย Honda Road Safety For Kids ที่จังหวัดพังงา 

Photo of author

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย Honda Road Safety For Kids ที่จังหวัดพังงา

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นำโดย คุณสมเกียรติ หงษ์เทศากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และ คุณพงศ์พรรณ รัตนวิโรจน์ ผู้จัดการอาวุโสการตลาด บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดกิจกรรม Honda Road Safety For Kids ณ เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เพื่อเป้าหมายให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้เตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่ และต่อยอดไปถึงการเป็นผู้ใช้รถและถนนได้อย่างปลอดภัยในอนาคต นำร่องจัดขึ้นที่โรงเรียนในพื้นที่จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านช่องหลาด 2. โรงเรียนบ้านคลองเหีย 3. โรงเรียนบ้านย่าหมี และ 4. โรงเรียนบ้านคลองบอน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 484 คน

ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียน หรือสถานศึกษาใดที่ต้องการให้ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เข้าไปจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนหรือนักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ทั้ง 4 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, เชียงใหม่ และภูเก็ต หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/HondaSafetyThailand

HondaSafetyThailand #HaveAGoodRide #ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย

WhatStopsYou #มุ่งไปอย่าให้อะไรมาหยุด #Honda #HondaMotorcycle #รถจักรยานยนต์ฮอนด้า