สมาคมกอล์ฟฯคัด 56 สวิงเยาวชนมุ่งสู่ทีมชาติไทย เข้าเล่นรอบสุดท้าย

Photo of author

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นโครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.นี้ ณ สนามกอล์ฟ กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี แบบพาร์ 71 ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักกอล์ฟเยาวชนมาร่วมการแข่งขันอย่างคึกคัก

รายการนี้เป็นแมตช์คัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งที่มีความสามารถ นำมาพัฒนาเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต โดยมีเงื่อนไขในการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ประกอบด้วยรอบคัดเลือก แข่งขัน 4 วัน หลังจบ 36 หลุมตัดตัวที่นักกีฬาจากผลการแข่งขันจำนวน 60 เปอร์เซ็นต์ และเสมอ จากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละประเภท เพื่อไปเล่น 2 วันสุดท้าย โดยจะคัดนักกอล์ฟชาย 32 คน (รุ่น 17-22 ปีจำนวน 12 คน) (รุ่น 13-16 ปี จำนวน 20 คน) นักกอล์ฟหญิง 24 คน (รุ่นอายุ 17-22 ปี 8 คน) (รุ่นอายุ 13-16 ปี 16 คน) แต่หากมีนักกอลฟ์ รุ่นอายุ13-16 ปี ทำอันดับติด 1 ใน 32 มากกว่า 20 คน ให้ใช้โควต้าจำนวนของรุ่นอายุ 17-22 ปีแทน

สรุปรายชื่อนักกอล์ฟที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประเภทชาย รุ่นอายุ 17-22 ปี ได้แก่ อธิษฐ์ เครือประยงค์, อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช, นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี, ธนกฤต รัตนดลิก ณ ภูเก็ต, ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย, ยุทธนา นาคแจ้ง, ภูษณะ พุทธชนาธิป, ณัทกร เหล่าชุมพล, กฤตลักษณ์ ระดารงค์, ธนพนธ์ สุวรรณประทีป, พิษณุ ศิริเมฆา, ชุติเทพ รุ่งปัจฉิม, กิตติพศ ไทยประยูร, เอกบุรุษ วานิชชานนท์ ในประเภทชาย รุ่น 13-16 ปี ได้แก่ อชิร ชุมชัยเวทย์, สุโชค พรรณนา, ชัยวัฒน์ นิโกะ ซาวมี่, ประกฤษฎิ์ จุมพลา, สุขสันต์ ไขแสง, ปัญญาภัทร์ ขันติยู, อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี, นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข, ภูธเนษฐ์ กังวล, ลีโอ ไวท์, รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์, ปภังกร หนูประชุม, คุณานนต์ กอวณิชกุล, ปรินทร์ สารสมุทร, กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์, สรัล จันทราทิตย์, ศิวกร เกรียงไกร, ไกรวทิย์ ชูกลิ่น, พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส, ก้องภพ ศรีรัตน์, กิตติภัค เอกมณีนิล

ส่วนประเภทหญิง รุ่นอายุ 17-22 ปี ได้แก่ ภิมพิศา สีสุธรรม, ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา, ภูษณศิา เอกก้านตรง และรุ่น 13-16 ปี อชิรญาณ์ ศรีวงษ์, ณิชากร ปิ่นประยูร, ชนม์พรรษา ถวิลสังข์, เขมมินทรา งามเหลา, จุฬธิดา สีมา, ฐิตารีย์ วศิวปัทมวรรณ, บุญชิตา ศรีวงศ์งาม, ปริม ปราชญ์นคร, ธัญจิรา อิสสระพล, วราพร วิมลวรรณ, ศธรกัญ เที่ยงศรี, อารยา สิงห์ฉลาด, เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์, กฤติญา ธนินทรดำรงเดช, ธราพัชร์ ปัญญา, อติกานต์ เชิดชู, สิมิลัน แชร์, สาริศา พจนาลัย, วรัตกานต์ คุณแก้ว, บุราสิริ ยุติโยธิน, ฐิติรัตน์ ศิลาคำ

ด้านการแข่งรอบสุดท้าย จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 -17 ธันวาคม 2564 ณ สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น มีทั้งนักกีฬาที่่ผ่านรอบคัดเลือกจะลงสนาม ร่วมกับนักกอล์ฟที่มาจากการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อเฟ้นหานักกีฬาทีมชาติ รุ่น 17-22 ปี 4 คนประกอบด้วย (ชาย 2 หญิง 2) และรุ่น 13-16 ปี 6 คน (ชาย 4 หญิง 2) พร้อมกับนักกอล์ฟโครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติไทย ประจำปี 2564 และแชมป์จากรายการ สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น รวมเป็นนักกีฬาชาย 12 คน และหญิง 10 คน กับนักกอล์ฟที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสมาคมฯ

สรุปผลการแข่งขัน

ชาย

283 (-1) อธิษฐ์ เครือประยงค์ 73-69-71-70

283 (-1) อชิร ชุมชัยเวทย์ 72-68-69-74

284 (-) อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 71-70-74-69

หญิง

288 (+4) ภิมพิศา สีสุธรรม 73-72-74-69

288 (+4) อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ 75-74-70-69

289 (+5) ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 74-76-69-70