สมาคมฯ ส่ง 2 ผู้ตัดสินเข้าร่วมอบรม AFC Referee Academy: Batch 4 ที่ มาเลเซีย

Photo of author

สมาคมฯ ส่ง 2 ผู้ตัดสินเข้าร่วมอบรม AFC Referee Academy: Batch 4 ที่ มาเลเซีย

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ส่ง 2 ผู้ตัดสินชาวไทย กิติศักดิ์ พิกุลเงิน (ผู้ตัดสินชั้น 1) และ ศิลา จินนิกร (ผู้ตัดสินชั้น 2) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC Referee Academy: Batch 4 – Introductory Module 3 กับ AFC ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีัย

โดยทั้งสองคนจะทำการอบรม ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2565

สำหรับหลักสูตร AFC Referee Academy เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้ตัดสินในประเทศสมาชิกของ AFC ให้มีศักยภาพในทุกด้านของการตัดสินและเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้ตัดสินของ AFC ในอนาคต โดยหลักสูตรดังกล่าว จะทำการอบรมเป็นเวลาทั้งหมด 3 ปี และผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเป็นผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite

โดยที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ส่งผู้ตัดสินไปแล้ว 2 รุ่น ประกอบไปด้วย สงกรานต์ บุญมีเกียรติ และ วิวรรธน์ จำปาอ่อน (รุ่น 1) ต่อพงษ์ สมสิงห์ และ ธนาภรณ์ มะนิหมุด (รุ่น 2)