สสกท.ประชุมใหญ่ ระดมสมองฝ่าวิกฤต โควิค- 19

Photo of author

สมาคมสนามกอล์ฟไทย(tgca) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 แบบนิวนอร์มอล ทั้ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมี นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมฯพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯเข้าร่วมประชุม ณ สนามกอล์ฟ เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟแอนด์ สปอร์ตคลับ ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

ดร.พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมแถลงผลงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางและวางรากฐานในการพัฒนาธุรกิจสนามกอล์ฟไทย ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยสมาชิกจาก 88 สนาม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ถึง 71 สนาม มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ, วาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563, วาระที่ 3 การแถลงผลงานและกิจกรรมที่กระทำในระหว่างปี มีดังนี้ 1.การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางการตลาดแก่กลุ่มตลาดกอล์ฟในประเทศญี่ปุ่น, 2. โครงการ Digital Tourism Platform , 3. โครงการ Amazing Sport Amazing Thailand, 4 กิจกรรมส่งเสริมการขายในงาน “EXPAT Fair 2020” ,5. โครงการ “Let’s get golf Experience in the land of Golf Paradise”,6 โครงการสถานกักกันในกิจ การสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine), 7. โครงการ “ต้นกล้ามหาสมบัติ”, 8.สมาคมสนามกอล์ฟไทยถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,9. โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต COVID-19 ขอรับมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA), 10. โครงการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด- 19, 10. สมาคมสนามกอล์ฟไทย เข้ายื่นหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ยื่นขอ‘บิ๊กตู่”ไฟเขียวปลดล็อกเปิดสนามกอล์ฟ ,12. โครงการ “Central Region Golf Festival 2021” หลังจากนั้นเข้าวาระที่ 4 รับรองงบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563, วาระที่ 5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน, วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 หลังจากผ่านทุกวาระแล้วทางสนามต่างๆระดมความคิดเห็นผ่านทางการประชุมเข้ามามากมายหลายสนาม ซึ่งทุกความคิดเห็นมีประโยช์ต่อวงการกอลฟไทยในอนาคต

นายพรสิทธิ์ กล่าวก่อนปิดประชุมว่า ”ต้อขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะที่ทุกสนามเสนอเข้ามา ที่ประชุมจะนำไปเข้าที่ประชุมเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะและจะนำไปปฎิบัติ และขอบคุณสมาชิกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายเข้ามา หวังว่าการระดมสมองในครั้งนี้จะช่วยกันผ่านวิกฤตโควิด 19 ได้ทุกสนาม”