สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จัดทำคู่มือ “Muaythai Guide” แนะนำ 50 ค่ายมวยทั่วไทย

Photo of author

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้จัดทำ “Muaythai Guide” เพื่อแนะนำค่ายมวย 50 ค่าย ทั่วประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่ายมวย

โดยการจัดทำคู่มือมวยไทยครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบผลสำเร็จจากการพิมพ์พิมพ์นำร่อง ครั้งที่ 1 ในปี 2561 ซึ่งมีค่ายมวยอีกจำนวนมากที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ

ทำให้ในปี 2562 ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “Muaythai Guide” ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยเป็นการแนะนำค่ายมวย 50 ค่ายทั่วประเทศเช่นเดิม

ซึ่งในปีนี้ได้มีการเพิ่มเติมภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์เป็น 5 ภาษา ประกอบด้วยภาษาไทย, อังกฤษ, จีน และ รัสเซีย

โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดเตรียมคู่มือ “Muaythai Guide” ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ฟรี ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก