“ส.กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย” ประกวดโลโก้ “วอลเลย์บอลไทย”

Photo of author

เนื่องในโอกาสที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2502 ครบ 60 ปีในปี 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวาระดังกล่าว สมาคมฯ ได้กำหนดให้มีโครงการออกแบบสัญญลักษณ์ในหัวข้อ “วอลเลย์บอลไทย” เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด

โดยผลงานจะต้องนำเสนอภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัย ก้าวสู่อนาคต และสื่อถึงความเป็นไทย ผู้ที่ผลงานได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก เสื้อ หมวก เป็นต้น

กำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.volleyball.or.th และส่งผลงานได้ที่ [email protected] หรือ [email protected]

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โทร.02-170-9491-93 จะประกาศผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563