ส.บอลดูพื้นที่สร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลฯที่บางพลี

Photo of author

คุณธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, คุณมนูญ อุทะกะวารี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ พร้อมด้วย คุณสรพงษ์ อาดัม พนักงานจัดการทรัพย์สิน 6 เดินทางลงพื้นที่สำรวจที่ดินของการเคหะแห่งชาติ บางพลี เพื่อเก็บข้อมูลและดูความเหมาะสมสำหรับการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ เพิ่มเติม รวมทั้งสร้างฟุตบอล สเตเดียม เพื่อรองรับการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติ

โดยที่ดินทั้งหมดแยกออกเป็น 3 แปลง แปลงแรกจำนวน 90 ไร่เศษ ส่วนแปลงที่ 2 จำนวน 100 ไร่เศษ และแปลงสุดท้าย จำนวน 200 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติทั้งหมด ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ เหมาะแก่การนำมาใช้บำรุงรักษาพื้นหญ้าของสนามฟุตบอล และมีถนนสาธารณะตัดผ่าน สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติ ยังแนะนำพื้นที่บริเวณ เคหะร่มเกล้า และที่ดินในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทางสมาคมฯ จะลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณา และขอที่ดินที่มีความเหมาะสม เพื่อนำไปสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ หรือ ฟุตบอล สเตเดียม ต่อไป

โดยฟีฟ่าจะมอบเงินสนับสนุนให้กับประเทศสมาชิก ตามโครงการ FIFA Forword 2.0 เป็นจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 63 ล้านบาท) เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ หรือสาธารณูปโภคด้านฟุตบอลต่างๆ ไม่ว่าจะบนที่ดินของรัฐหรือเอกชน จากการเช่าหรือซื้อ โดยมีระยะเวลาการครอบครองตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป