ส.บอลยื่นหนังสือกกท.ขอใช้พื้นที่สร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลฯ

Photo of author

ตามที่ คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกฟุตบอล “เจ วิลเลจ ฟูกูชิมา” ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

เพื่อนำรูปแบบและข้อมูลในการบริหารจัดการมาเป็นต้นแบบในการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติในประเทศไทย ตามข้อกำหนดในการขอเงินใช้สนับสนุน จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ในโครงการ ฟีฟ่า ฟอร์เวิร์ด

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือ ถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอใช้พื้นที่ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก เลขที่ 329 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 150 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาฟุตบอลของชาติสมาชิก

โดยเงื่อนไขสำคัญที่จะได้รับงบประมาณ ชาติสมาชิกจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีสิทธิที่จะใช้ที่ดินขนาดเหมาะสมที่จะปลูกสร้างสนามและอาคารสถานที่ อนึ่งสิทธิการใช้ที่ดินจะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่เนื่องจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไม่มีที่ดินเพียงพอ

ดังนั้น เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ นั้น สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จึงใคร่ขอใช้พื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้แล้ว สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ยินดียกทรัพย์สินที่ได้สร้างทำลงไว้ในที่ดินนั้นให้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทย มีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติเพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเก็บตัวของทีมชาติไทยที่มีหลายชุด ทั้งชายและหญิง รวมทั้งการฝึกอบรมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาวงการฟุตบอล อาทิ การฝึกอบรมผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ อีกทั้งยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมฟุตบอลรากหญ้า (grassroots) ซึ่งเป็นรากฐานของการผลิตนักกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชนได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย