ส.บอลแต่งตั้งกรรมการจัด”คิงส์คัพครั้งที่47″

Photo of author

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ ๔๗ ขึ้นในวันที่ ๕ และ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนาม ช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ ๔๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จประสงค์สมดังเจตนารมณ์ สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการนี้ จะต้องขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานถ้วยรางวัล

ดังนั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยด้วย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ เพื่อเร่งรัดติดตามการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการดังกล่าวข้างต้น

๑. นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ เป็น ประธานกรรมการ
๒. นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ เป็น กรรมการ
๓. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล เป็น กรรมการ
๔. นายไพฤทธิ์ ต้านไพรี เป็น กรรมการ
๕. นายวรงค์ ทิวทัศน์ เป็น กรรมการ
๖. นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เป็น กรรมการ
๗. นายธนพงศ์ จูสนิท เป็น กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑. ดำเนินการ เร่งรัด ติดตาม ควบคุม ดูแลการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ ๔๗ ให้เสร็จสิ้นทันกำหนดการและการแข่งขันสำเร็จประสงค์สมตามเจตนารมณ์
๒. รายงานความคืบหน้าให้นายกสมาคมทราบ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ คัพ ครั้งที่ ๔๗ จะแข่งขันในรูปแบบ แบ่งสายในรอบรองชนะเลิศ และ หาสองทีมที่ชนะมาพบกัน เพื่อหาทีมแชมป์ โดยทุกนัดจะได้รับการรับรองจากฟีฟ่า และ เอเอฟซี ให้เป็น แมตช์ระดับ International ‘A’ Match และมีการนำผลลัพธ์ไปคำนวนคะแนนฟีฟ่า แรงกิ้ง โดยทีมที่เข้าร่วมประกอบไปด้วย ทีมชาติคูราเซา (อันดับ ๘๒), ทีมชาติเวียดนาม (อันดับ ๙๘), ทีมชาติอินเดีย (อันดับ ๑๐๑) และ ทีมชาติไทย (อันดับ ๑๑๔)