“ส.บอล” ประกาศ 26 แข้ง “ชบาแก้วU16” เก็บตัวเตรียมลุย 4 เส้า ที่อินเดีย

Photo of author

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการประกาศรายชื่อ 26 นักเตะ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง 4 ชาติ (สี่เส้า) รายการ U17 Women’s Hero Gold Cup ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2562 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

โดยรายชื่อนักกีฬา ทั้ง 26 คน มีดังนี้

1. นางสาวฉัตรญา ประทุมกูล สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
2. นางสาวขวัญจิรา งอกวงศ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
3. นางสาวอรอุมา หมู่หมื่นศรี สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
4. เด็กหญิงธวันรัตน์ พรมทองมี สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
5. นางสาวสุภาพร อินทรประสิทธิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
6. นางสาวญดาพร มีลุน สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
7. เด็กหญิงพัชรีรัศม์ ถนอมวงษ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
8. นางสาวจรรยพร ภูมัง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
9. นางสาวอาริตา มัจฉาวานิช สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
10. นางสาวกัญญารัตน์ อมราภรณ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
11. นางสาวปวริษา หอมยามเย็น สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
12. นางสาวจณิสตา จินันทุยา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
13. นางสาวสุชาวดี ชมแพง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
14. นางสาวปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
15. นางสาวกานต์ชุดา โพธิ์นา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
16. นางสาวอุมาพร ศรหิรัญ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
17. เด็กหญิงธัญชนก จั่นศรี สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
18. เด็กหญิงภิญญาดา พัฒกอ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
19 เด็กหญิงกันติศา อินชำนาญ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
20. นางสาวนวลอนงค์ หมื่นศรี สังกัด โรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
21. นางสาวฟ้าสว่าง เกตุแก้ว สังกัด โรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
22. นางสาวจันทิมา โชติรัตน์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
23. นางสาวกฤติยา มูลรัง สังกัด โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
24. นางสาวปาลิตา จินดาศรี สังกัด โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
25. นางสาวสวิตตา บุญวงศ์ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอเมืองสระแก้ว
26. เด็กหญิงอภิญญา นักร้อง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

โดยนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางเข้ามารายงานตัว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ฝึกจังหวัดชลบุรี

สำหรับการแข่งขัน U17 Women’s Hero Gold Cup ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2562 มี 4 ทีม ประกอบด้วย อินเดีย(เจ้าภาพ),ไทย,กาน่า และสวีเดน