“ส.บอล” เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น จำนวน 4 คอร์ส เดือนเมษายน 2563

Photo of author

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตรพื้นฐาน “FA Thailand Introductory Course 2020 ” จำนวน 4 คอร์ส ในช่วงเดือนเมษายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคล (ที่เกี่ยวข้องด้านฟุตบอล) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. วันที่ 6 – 11 เมษายน 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา (ปิดรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2563)
2. วันที่ 6 – 11 เมษายน 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ปิดรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2563)
3. วันที่ 20 – 25 เมษายน 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง (ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2563)
4. วันที่ 20 – 25 เมษายน 2563 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี (ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2563)

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://work.fathailand.org/member/training-guest-list/1

**หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรม จำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมทันที
**สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
**การพิจารณาของสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด**

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-408-1523 ในเวลาทำการ 09.00 น. – 17.00 น.