“ส.บอล” เผยมี 2 บริษัท ยื่นประมูลรวมระยะเวลา 8 ปี

Photo of author

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า การประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลไทย ระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ฤดูกาล 2021 จนถึง 2028 (พ.ศ. 2564 – 2571) ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกบริษัท ที่เข้าร่วมประมูลลิขสิทธิ์ โดยได้รับความสนใจจากบริษัท ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี

สำหรับผู้ชนะการประมูลนั้น เป็นกิจการค้าร่วม (Consortium) ระหว่าง 2 บริษัท ที่มีการยื่นมูลค่าสูงสุดใกล้เคียงกัน โดยเป็นบริษัทในประเทศ 1 ราย และจากต่างประเทศ 1 ราย

ซึ่งทางสมาคมฯ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้มีการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลร่วมกัน (Non-Disclosure Agreement – NDA) เป็นที่เรียบร้อย โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำสัญญาด้านสิทธิประโยชน์ (Standstill & Long-Form Agreement)

ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงอยู่ในช่วงที่ต้องรักษาข้อมูลตามสัญญา โดยรายละเอียดจะสามารถเปิดเผยได้ เมื่อมีการลงนามข้อตกลงกับนายกสมาคมฯ หลังจากการประชุมใหญ่พิเศษเพื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ซึ่งกลุ่มผู้ที่ได้ลิขสิทธิ์ต้องการดำเนินการทำสัญญาในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน

โดยสมาคมฯ และผู้ถือลิขสิทธิ์ จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เกี่ยวกับรายละเอียด และมูลค่าลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชน และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ กับการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลไทยในครั้งนี้