“ส.ผู้สื่อข่าวกีฬา” มีมติงดรางวัล “นักมวยไทยยอดเยี่ยม 2561” เหตุไม่มีผู้เหมาะสม

Photo of author

ความคืบหน้าของการคัดเลือกรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะประกาศในงาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ก.ค. ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ที่มี นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ รวม 2 ครั้ง ในวันที่ 4 ก.ค. และ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ก่อนจะนำผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลชุดใหญ่ เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจอีกครั้งนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ก.ค. สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย โดย ดร.เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลขึ้น โดยมี นายสมชาย เป็นประธาน มีวาระสำคัญคือการพิจารณารับรองมติของคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือกัน สอบถามข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ในการนำมาพิจารณารางวัลวันนักมวยไทยยอดเยี่ยม อย่างรอบด้านและกว้างขวาง นอกจากนี้ยังหารือกันถึงกรอบเงื่อนเวลาในการพิจารณารางวัลครั้งนี้ ที่ระบุชัดเจนว่าจยึดเอาผลงานของนักกีฬา ระหว่างวันที่ 14 พ.ค.61 ซึ่งเป็นวันที่จัดงานนักกีฬายอดเยี่ยมเมื่อปีก่อน ไปจนถึงวันที่ 19 ก.ค.62 หรือ ก่อนวันนักกีฬายอดเยี่ยมในปีนี้

หลังจากใช้เวลาในการหารือกันอย่างละเอียดร่วม 2 ชั่วโมง คณะกรรมการพิจารณารางวัล มีความเห็นว่าการพิจารณารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมปีนี้ แม้ในรอบปีที่ผ่านมาจะมีนักชกหลายรายทำผลงานได้ดี แต่ทว่ายังไม่มีนักชกคนใดสร้างผลงานยอดเยี่ยมโดดเด่นเกินกว่านักชกคนอื่นๆ จนเป็นที่ประจักษ์ว่าจะเป็นผู้เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับรางวัลดังกล่าวไปครอง ดังนั้นจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ตรงกันว่าในปีนี้จะไม่มีการมอบรางวัลให้แก่นักมวยไทยคนใดในการประกาศรางวัล วันนักกีฬายอดเยี่ยม ที่จะจัดขึ้นวันที่ 20 ก.ค.นี้

อนึ่ง ในอดีตงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม เคยมีมติไม่มอบรางวัล (ปี 2525 กับ 2526) และหากเหมาะสม 2 คน ก็เคยมอบครองร่วมมาแล้ว (ปี 2555 ยอดวิชา ภ.บุญสิทธิ์ ครองรางวัลร่วมกับ แสงมณี ส.เทียนโพธิ์) ส่วนปีล่าสุด 2560 หลังพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า มีการร้องเรียนถึงความเหมาะสม สมาคมฯ ก็ได้เลื่อนการมอบรางวัลออกไปก่อน เพื่อให้รางวัลนี้มีความชัดเจนมากที่สุด

ขณะเดียวกันในปีนี้ สมาคมฯ ยังจะมอบรางวัลพลังใจ พิชิตชัย ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาอีกด้วย อาทิ นายสุชาติ พิสิฐวุฒินันท์, นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน, นายศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย, นายโชคทวีพรหมรัตน์, นายพิชัย ชุณหวชิร, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล, นายกมล ตันกิมหงษ์, นายธนา ไชยประสิทธิ์, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นายสมเกียรติ จันทรา, นายสันติ โหลทอง ฯลฯ เป็นต้น