“เตรียมตัวช้อป พร้อมลุ้นเชียร์ UEFA Champions League Final Madrid 2019”

Photo of author

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัลแคมเปญ “เตรียมตัวช้อป พร้อมลุ้นเชียร์ UEFA Champions League Final Madrid 2019” ทุ่มงบกว่า 2 ล้าน พาผู้โชคดีลัดฟ้าสู่ประเทศสเปน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ชั้น G ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผู้โชคดีจากแคมเปญ “เตรียมตัวช้อป พร้อมลุ้นเชียร์ UEFA Champions League Final Madrid 2019” รวมมูลค่ากว่า 2.1 ล้านบาท โดยให้สิทธิ์กับผู้ถือบัตรเครดิต และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ได้ร่วมลุ้นรางวัลสุดพิเศษจากธนาคารกรุงเทพ โดยแคมเปญจัดขึ้นระหว่าง 15 พ.ย. 61 – 15 ก.พ. 62 

งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณโชค ณ ระนอง ท่านผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ และ คุณไอลีน ชูว ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ มาสเตอร์การ์ด มาเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในแคมเปญดังกล่าว


รายชื่อผู้ได้รางวัล
รางวัลที่ 1 แพ็คเกจชมการแข่งขัน UEFA Champions League Final Madrid 2019 (4 วัน 3 คืน) พร้อมบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ-มาริด ประเทศสเปน สำหรับ 2 ท่าน ได้แก่ คุณ เกศรี กั่วพานิช, คุณ สุเทพ สมานบุตร, คุณ ชิตพล ไชยสา จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 641,500 บาท รวมมูลค่า 1,924,500 บาท (สนับสนุนตั๋วรางวัลโดย มาสเตอร์การ์ด ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ UEFA Champions League)

รางวัลที่ 2 Smart TV Sony รุ่น KD-65X9000F ขนาด 65” ได้แก่คุณ นันทวรรณ วิบูลย์ศักดิ์ชัย, คุณ วราลี เกลี้ยงสง, คุณ ประสงค์ บุญอาษา จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 65,000 บาท รวมมูลค่า 195,000 บาท

รางวัลที่ 3 Bluetooth Sony รุ่น WI-H700 ได้แก่ คุณ นรรฐพงษ์ นิติสุนทรธรรม, คุณ เกียรติพงษ์ สดรัมย์, คุณ ศิรินทิพย์ เลาหะเทียนสินธุ์, คุณ วิลาสินี แปลงลักขณา, คุณ จรัญ เถื่อนแก้ว, คุณ บริบูรณ์ สัมพันธุ์เจริญ, คุณ สุชารัช รอดเลิศ, คุณ พรสวรรค์ ลอแมน, คุณ ปัญจมา คมนานุกิจ, คุณ อัมพวัน อ่อนพานิช จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,990 บาท รวมมูลค่า 69,900 บาท