“โตเกียว 2020” เปิดสนามเข้าชมไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ พร้อมวางมาตรการป้องกัน “โควิด-19”

Photo of author

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย โอลิมปิก โตเกียว 2020 อนุญาตให้แฟนกีฬาเจ้าถิ่นญี่ปุ่น เข้าชมการแข่งขันในสนามได้ โดยกำหนดสัดส่วนไว้ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ แต่ไม่เกิน 10,000 คน พร้อมวางมาตรการป้องกันโควิด-19 ไว้อย่างเข้มข้น

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) กล่าวว่า ไอโอซี, คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (ไอพีซี), รัฐบาลญี่ปุ่น, ฝ่ายปกครองกรุงโตเกียว และฝ่ายจัดการแข่งขันท้องถิ่น ได้พิจารณาร่วมกันในเรื่องการเข้าชมของแฟนกีฬาญี่ปุ่น ในโอลิมปิก โตเกียว 2020 ปรากฏว่า ต่างมีความเห็น อนุญาตให้แฟนกีฬาเจ้าถิ่น เข้าชมการแข่งขันในสนามได้

โดยกำหนดสัดส่วนไว้ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ แต่ไม่เกิน 10,000 คน ทั้งนี้ ต้องดูว่า จะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินอีกหรือไม่ หลังวันที่ 12 กรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายเห็นว่า แม้จะอนุญาตให้เข้าชมในสนาม ซึ่งโอลิมปิก โตเกียว 2020 จะเร่ิมตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม แต่ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยแฟนกีฬาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ตะโกนเชียร์หรือพูดคุยเสียงดัง ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องตรงกลับบ้านทันที เมื่อจบการแข่งขัน

ในส่วนของมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ซึ่งจะแข่งต่อจากโอลิมปิกเกมส์ โดยจะเร่ิมในวันที่ 24 สิงหาคม ที่ประเทศญี่ปุ่น เช่นกัน จะมีการยืนยันจำนวนผู้ชมเข้าสนามอีกครั้งวันที่ 16 กรกฎาคมนี้