CPFจัดวิ่ง”CPFZOORUN2019″สนาม3ที่สวนสัตว์เขาเขียว

Photo of author

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยชมรม CPF Running Club จัดงาน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล “CPF ZOO RUN 2019” สนามที่ 2 ของ CPF RUN FOR CHARITY 2019 นำนักวิ่งหัวใจ CSR จำนวน 3,200 คน ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ รณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย และส่งน้ำใจสู่ชาวศรีราชา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชาเผยว่า CPF ZOO RUN 2019 เป็นการจัดเดิน-วิ่ง การกุศลครั้งที่ 2 ของซีพีเอฟในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรามีความยินดีที่ซีพีเอฟยังคงส่งเสริมและสนับสนุนงานวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เลือกจัดที่สวนสัตว์เขาเขียวที่มีความเป็นธรรมชาติ ขอขอบคุณที่ซีพีเอฟมอบรายได้สนับสนุนองค์การสวนสัตว์ และสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชาวชลบุรีและคนไทยโดยรวม

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวว่า สวนสัตว์เขาเขียว จะนำเงินที่มอบให้นำไปส่งเสริมการศึกษาและพัฒนางานวิจัยเพื่อขยายพันธุ์ช้างให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่มีคุณค่าของประเทศ

นายวิโรจน์ คัมภีระ ประธานชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ กล่าวว่า งาน CPF RUN FOR CHARITY 2019 เป็นความร่วมมือของซีพีเอฟกับจังหวัดชลบุรีต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ครั้วนี้นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์การส่งเสริมให้คนไทยหันมาวิ่งออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ พร้อมกับได้ตอบแทนคุณสังคม ปีนี้มีคนชลบุรีนำครอบครัวมาร่วมวิ่งและชมสวนสัตว์กันจำนวนมากถึง 3,200 คนส่งผลให้ซีพีเอฟสามารถนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมกว่า 600,000 บาท แบ่งนำไปสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 412,600 บาท และอีก 200,000 บาทมอบให้กับองค์การสวนสัตว์ เพื่อพัฒนาและวิจัยอนุรักษ์ช้างไทยต่อไป

CPF RUN FOR CHARITY 2019 ได้ส่งมอบให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ จัด “CPF-VET RUN 2019” เป็นสนามที่ 3 ของปีนี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ร่วมกับ คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2562 รับจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คน ผ่านทาง http://cpfrunningclub.com/hyf./