การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 “โซโล 2022” ชิงชัยเป็นวันรองสุดท้ายก่อนปิดสระ ที่เตอร์โตนาดี้ สวิมมิ่ง เซ็นเตอร์ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม

นักว่ายน้ำไทย กวาดเพิ่มอีก 2 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง

เอกรินทร์ น้อยทัด นักว่ายน้ำพาราไทย คว้าเหรียญทอง ผีเสื้อ 50 เมตชาย คลาส S6 สถิติ 35.30 วินาที “

สรุปผลงานนักว่ายน้ำพาราไทยดังนี้

ฟรีสไตล์ 200 เมตรหญิง คลาส S14 ณัฐรินีย์ ขจรเมธา 2.16.32 นาที (เหรียญทอง), ปนิตา หะสาเม๊าะ 2.42.58 นาที (อันดับ 4)

ผีเสื้อ 50 เมตชาย คลาส S6 เอกรินทร์ น้อยทัด 35.30 วินาที (เหรียญทอง), จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ 41.26 วินาที (เหรียญทองแดง)

ฟรีสไตล์ 200 เมตรชาย คลาส S14 วชิรวิทย์ อินทร์ชู สถิติ 2.07.59 นาที (เหรียญเงิน), จิรโชติ ชูวงษ์ 2.17.34 นาที (อันดับ 5), สิรภพ วิจิตรนุกูลประดิษฐ์ 2.19.99 นาที (อันดับ 6)

ผีเสื้อ 50 เมตรชาย คลาส S10 สัมปชัญญ์ สมาธิ 30.08 วินาที (เหรียญเงิน)

กบ 100 เมตรชาย คลาส SB 6 ยงยุทธ ตาบทอง 1.35.94 นาที (เหรียญทองแดง)

กบ 100 เมตรหญิง คลาส SB6 ภัทรา กรังพานิชย์ 2.08.59 นาที (เหรียญทองแดง)

เดี่ยวผสม 200 เมตรชาย คลาส SM 5 ณัฐพงศ์ วิประจง 3.49.86 นาที (เหรียญทองแดง), เอกพันธ์ ทรงวิเชียร 3.58.83 นาที (อันดับ 5)

เดี่ยวผสม 200 เมตรชาย คลาส SM 6 จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ 3.28.93 นาที (เหรียญเงิน), บุญฤทธิ์ พยุงสกุล 3.33.46 นาที (เหรียญทองแดง), ธีระเทพ นุ่นขาว 4.43.38 นาที (อันดับ 5)

ฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย คลาส S3 ชาคร แก้วศรี 57.22 วินาที (เหรียญเงิน)

ฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย คลาส S4 ภูวนาท นามน้อย 58.86 วินาที (อันดับ 4)

ฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย คลาส S5 ภูชิต อิงชัยภูมิ 36.02 วินาที (เหรียญเงิน)

ฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย คลาส S6 เอกรินทร์ น้อยทัด 35.22 วินาที (อันดับ 4)

ฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย คลาส S 7 กวีวัธน์ สิทธิชัยพรนิธิ 33.96 วินาที (เหรียญเงิน)

ฟรีสไตล์ 50 เมตรหญิง คลาส S5 วิลาสินี วงศ์นนทภูมิ 46.94 วินาที (เหรียญเงิน)

ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตรชาย ไทย ประกอบด้วย ทนงศักดิ์ หิตะคุณ, ชัยพร เล่าเป้ง, น้อย มีเมตตา, อนันต์ วิเทศสุขสม ทำสถิติ 4.39.69 นาที (เหรียญเงิน)

สรุปผลทัพว่ายน้ำอาเซียนพาราเกมส์ไทย คว้าไปแล้ว 15 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง