รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน รองประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปิดเผยว่า “ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนามนี้ นอกจากทุกๆประเทศจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงชัยในความเป็นเลิศทางด้านประสิทธิภาพของนักกีฬาแล้ว สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ หลายๆประเทศมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เช่น เทคโนโลยีนาโนของชุดแข่งขัน การจัดหาโภชนาการที่เพิ่มพลังงานต่างๆในระหว่างการแข่งขัน โดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ ประเทศเจ้าภาพได้จัดให้นักกีฬาพักอาศัยในโรงแรมต่างๆใน 5 เมืองหลักสำหรับกลุ่มชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในช่วงระหว่างการแข่งขันนี้ก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการกีฬามาเสริมประสิทธิภาพของนักกีฬา

รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน

รองประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ กระผมและมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกๆท่าน ที่ทุกๆท่านเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม ขอให้นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รักษาสุขภาพพลานามัยในระหว่างการแข่งขัน ขอให้ทุกๆท่านมีกำลังใจในการทำหน้าที่ในครั้งนี้ ประชาชนชาวไทยรอชมและส่งกำลังแรงใจเชียร์ทุกๆท่านอยู่นะครับ